ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Lokalizační tabulky pro RDS-TMC

ID SD-27
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Dokončen
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 20.000.000 Kč bez DPH
NEINV. ŘSD

Popis

Základní Informace

Pravidelná aktualizace lokalizačních tabulek podle potřeb nové certifikace. Nutné pro vysílání dopravních zpráv z Jednotného systému dopravních informací ČR pro navigace. Realizace těchto prací (kromě běžné aktualizace): Zahuštění administrativního členění v lokalizačních tabulkách ČR na úroveň obcí – ovlivňuje možnost filtrovat zprávy uživatelem; Změna způsobu kódování ulic, které jsou na území krajských a dalších větších měst v souběhu s hlavními komunikacemi; Zahrnutí hranic okresů – zejména míst změny působnosti středisek správy cest - pro zimní údržbu apod.; Zahrnutí železničních přejezdů. Bez pravidelná aktualizace lokalizačních tabulek a nové certifikace na TMC fórum nelze zabezpečit lokalizaci dopravních událostí pro vysílání cestou RDS-TMC do navigačních přístrojů automobilů.

Detail

Plán

Harmonogram

Zahájení

2016

Vývoj během poslendího roku

Dokončeno

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Dokončen 03.09.2019