ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Modernizace řídicích systémů tunelů na dálnicích a silnicích I. třídy

ID SD-33
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Rozdělen
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování Celkem za projekt 686 mil. Kč bez DPH – SFDI

Popis

Základní Informace

Předmětem projektového záměru je postupná modernizace řídicích systémů tunelů ve
správě ŘSD ČR, které mají již morálně a technicky zastaralé SW a technologické vybavení
včetně samotného řídicího systému. 

Detail

Projekt odpovídá současným evropským trendům
zavádění prvků ITS v silniční infrastruktuře.
Tunelové stavby ve správě ŘSD:
   1. D0 - Tunel Cholupice uvedení do provozu 2010
   2. D0 - Tunel Lochkov uvedení do provozu 2010
   3. D1 - Tunel Klimkovice uvedení do provozu 2008
   4. I/35 - Liberecký Tunel uvedení do provozu 1997
   5. I/35 -Tunel Hřebeč uvedení do provozu 1997
   6. I/38 - Jihlavský tunel uvedení do provozu 2003
   7. D5 - Valík uvedení do provozu 2006
   8. Brno I/42 – Královepolský uvedení do provozu 2012
   9. Brno I/42 – Husovice uvedení do provozu 1998
  10. Brno I/23 – Pisárky uvedení do provozu 2008
  11. Brno I/42 – Hlinky uvedení do provozu 2007
  12. D48 - Lysůvky uvedení do provozu 2012
  13. D8 - Prackovice uvedení do provozu 2016
  14. D8 - Radejčín uvedení do provozu 2016
  15. D8 - Panenská uvedení do provozu 2006
  16. D8 - Libouchec uvedení do provozu 2006
Základním cílem projektu je:
1. postupná kompletní obnova řídicího systému v tunelu včetně technologie
dispečinku
2. Implementace tunelového bezpečnostního informačního systému:
1. Softwarová podpora provozu, správy a servisu tunelu
2. Podpora řešení zvláštních a havarijních situací formou krizových plánů
3. Digitalizace provozní dokumentace
4. Příprava analytických výstupů pro vyhodnocení provozu tunelu
5. Zajištění přenosu informací do externích systémů
1. Implementace nadstavbového servisního modulu (sběr on-line dat z technologií
v tunelu a inspekčních prohlídek tunelu), predikce, vyhodnocení a statistiky
poruch s integrací do aplikace AZMUT (Automatizovaný Záznam Mimořádných
Události v Tunelu)
2. Modernizace aplikace AZMUT s napojením na řídicí systém tunelu
V rámci projektu se počítá s investičními náklady na realizaci daného projektu a následně
poté i na provozní náklady kompletního provozu realizovaného projektu.
1. Před následnou realizací musí být zhotovena projektová dokumentace k danému
projektu (je kalkulována v ceně).
2. Trendy vývojových prací a zavádění ITS v Evropě a ČR v navrhovaném projektu je
zcela originální a není v Evropě nikde implementován.

Plán

Harmonogram

Návrh přípravy 2017, realizace 2018 - 2020

Zahájení

2017

Vývoj během poslendího roku

Ideový záměr

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Rozdělen 04.09.2019