ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Stanovení/vytvoření systému kontroly kvality sbíraných a poskytovaných dopravních informací

ID PR-20
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování

2,42 mil. Kč s DPH, Crocodile 3, SFDI

Popis

Základní Informace

Ministerstvo dopravy České republiky zajišťuje státní dozor podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále „zákon o pozemních komunikacích“), do kterého byla směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech transponována. V souvislosti s požadavky vyplývajících z nařízení komise přenesené pravomoci výše uvedené Směrnice ITS, je nezbytné vytvořit systém kontroly kvality sbíraných a poskytovaných dopravních informací. Dále je nutné rozpracovat zavedení normy ISO 21707 s využitím metodiky posuzování kvality ITS dat z evropského projektu Quantis.  Dále je nutné určit nejhodnější subjekt pro posuzování souladu se stanovenými požadavky v oblasti ITS.

 

Dotčená nařízení:

Nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 z 15.5.2013, pokud jde o poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla;

Nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) č. 886/2013 z 15.5.2013, pokud jde o údaje a postupy pro poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům, pokud možno bezplatně;

V přípravě jsou nařízení pro prioritní akce b) a a) směrnice ITS

Detail

Koordinace s projekty CDV při návrhu a definici KPI pro monitoring kvality informací.

Plán

Harmonogram

2019

Zahájení

2019

Vývoj během poslendího roku

Přípravné práce

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 03.09.2019