ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Automatické vedení vlaku (AVV) II.

ID ŽD-25
Mód Železniční doprava
Gestor projektu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Financování 37 mil. Kč, fondy EU
 

Popis

Základní Informace

Projekt je pokračováním (druhou etapou)  již dokončeného projektu č. 14 (ŽD-13) Automatické vedení vlaku (AVV).

Detail

Plán

Harmonogram

2019 - 2020 (1. etapa akce dokončena jako projekt č. 14 (ŽD-13))

Zahájení

2019

Vývoj během poslendího roku

Dodavatel systému AVV pracuje na jeho úpravě a modernizaci. Jedná se zejména o úpravy, které zajistí spolupráci se systémem ETCS. Cílem je vyvinout systém pod názvem ATO (Automatic Train Operation)

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 03.09.2019