ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Kooperativní a bezpečnostní systémy do tunelů na dálnicích a silnicích I. třídy

ID SD-34
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Rozdělen
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování Celkem za projekt 597 mil. Kč bez DPH – SFDI

Popis

Základní Informace

Předmětem projektového záměru je postupné vybudování kooperativních systémů
v tunelech ve správě ŘSD ČR v souladu se současnými evropskými trendy zavádění ITS
prvků v silniční infrastruktuře.

Detail

Tunelové systémy ve správě ŘSD:
1. D0 - Tunel Cholupice uvedení do provozu 2010
2. D0 - Tunel Lochkov uvedení do provozu 2010
3. D1 - Tunel Klimkovice uvedení do provozu 2008
4. I/35 - Liberecký tunel uvedení do provozu 1997
5. I/35 -Tunel Hřebeč uvedení do provozu 1997
6. I/38 - Jihlavský tunel uvedení do provozu 2003
7. D5 - Valík uvedení do provozu 2006
8. Brno I/42 – Královepolský uvedení do provozu 2012
9. Brno I/42 – Husovice uvedení do provozu 1998
10. Brno I/23 – Pisárky uvedení do provozu 2008
11. Brno I/42 – Hlinky uvedení do provozu 2007
12. D48 - Lysůvky uvedení do provozu 2012
13. D8 - Prackovice uvedení do provozu 2016
14. D8 - Radejčín uvedení do provozu 2016
15. D8 - Panenská uvedení do provozu 2006
16. D8 - Libouchec uvedení do provozu 2006

Základní cíle projektu:

1. Implementace kooperativních systémů v tunelech a jejich předpolích se začleněním do již vybudovaného ITS:

2. Na infrastrukturu v tunelu bude instalováno zařízení pro zjišťování případu užití - dopravních dat (upozornění práce na silnici, přenášení dopravního značení do vozidla, dopravní data atd.) pracující na principu moderních spolupracujících ITS technologií (vč. detekce Wi-Fi, Bluetooth, atd.) za účelem monitorování chování dopravního proudu pro zvýšení bezpečnosti a řízení dopravy.

3. Vybudování bezpečnostně-varovného systému (implementace do řídicího systému), který bude varovat VŠECHNY ÚČASTNÍKY nacházející se v tunelu a předpolí tunelu. Účelem je zasílání textových zpráv a instrukcí do mobilů při nenadálé situaci pro všechny účastníky v tunelu. Účastník tak bude informován pomocí textové zprávy ve svém rodném jazyce (v které zemi je přihlášena SIM karta - omezeno na český, slovenský, německý, anglický a francouzský text), co se děje v tunelu a jak má reagovat).

4. Dle požadavku ŘSD je požadováno v dálničních tunelech zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti v dálničních tunelech z 80 km/h na 100 km/h. Na základě tohoto požadavku je nutná výměna PDZ s inovativním zobrazováním dopravního značení na vozovku a aktualizace ŘS tunelu včetně nutné projektové a provozní dokumentace.

5. Instalace bezpečnostního varovného systému V rámci projektu se počítá s investičními náklady na realizaci i provoz systému

6. Realizaci záměru musí předcházet vytvoření projektové dokumentace.

7. Trendy vývojových prací a zavádění ITS v Evropě a ČR v navrhovaném projektu je zcela originální a není v Evropě nikde implementován.

Plán

Harmonogram

Návrh přípravy 2017, REALIZACE 2018 - 2020

Zahájení

2017

Vývoj během poslendího roku

Ideový záměr

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Rozdělen 04.09.2019