ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Vytvoření webového geoportálu ŘSD ČR

ID SD-26
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Dokončen
Gestor finančního výdaje
Financování

Popis

Základní Informace

Sběr svislého dopravního značení na silnicích 1. třídy (včetně rychlostiiních silnic) - cca 6250 km s dostupností všech křižovatek. Data byla odevzdána ve formátu shapefile (shp) nebo soubor geodatabase (gdb), z důvodu kompatibility s použitelnými systémy ŘSD ČR, s informacemi o názvu jiné fotografie SDZ. Další předávky dat jsou i obrazové záznamy průběhu komunikace. Rozsahcca 5 mil. fotografie. Jsou k dispozici datové a webové aplikace pro vyhledávání, prohlížení a vyhodnocení svislého a vyrovnaného dopravního značení.

Detail

Plán

Harmonogram

Zahájení

2016

Vývoj během poslendího roku

Dokončeno

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Dokončen 03.09.2019