ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Vybudování kooperativního ITS koridoru MIROŠOVICE-RUDNÁ

ID SD-30
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Dokončen
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR /SFDI
Financování 45 mil. Kč s DPH, SFDI. 

Popis

Základní Informace

Tento projekt spadá do oblasti inteligentních dopravních systémů, konkrétně do jejich nové generace tzv. kooperativních ITS systémů. Kooperativní systémy umožňují integraci stávajících systémů s novými technologiemi využívajícími přímou komunikaci mezi vozidly navzájem, vozidly a zařízeními na dopravní infrastruktuře a zařízeními na dopravní infrastruktuře navzájem. Použití principů kooperativních systémů umožní vybudování otevřeného technologického celku, který umožní maximální využití dostupných dat a informací předávaných do dopravně řídících či informačních center. Výhod kooperativních ITS systémů integrovaných do ITS koridorů je mnoho, např. zajištění otevřené a interoperabilní komunikační platformy, maximální využití stávající infrastruktury, snížení investičních a provozních nákladů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy atd. Informace poskytované vozidlům umožňují bezpečné řízení vozidla díky tomu, že včas a přesně informují řidiče o stavu dopravy, nebezpečných lokalitách a jiných problémech vzniklých kolem nich nebo dopravní řídící a informační centra obdrží přesné a ucelené informace o aktuální dopravní situaci přímo z vozidel, a díky tomu je možné efektivně a rychle řídit / ovlivňovat dopravní proud a tím zvýšit bezpečnost, plynulost dopravy a snížit negativní dopady na životní prostředí (např. CO2) na pozemních komunikacích. Projekt byl zaměřen na vybudování kooperativního ITS koridoru na české nejvytíženější rychlostní silnici Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) mezi dálničními tahy D1 a D5. Koridor byl vybaven technologiemi pro dodatečný sběr dopravních informací – BT a WiFi detektory. Současně došlo k vybavení všech vozidel (vč. informačních a výstražných vozíků) provozu a údržby pohybujících se po tomto koridoru technologiemi kooperativních systémů. Jedná se o vozidla z SSÚD Rudná a Mirošovice. Součástí projektu bylo také vybudování C-ITS back office, který spravuje kooperativní infrastrukturu a zpracovává informace z ní získané. Back office si vzájemně vyměňuje informace s NDIC Ostrava. Na vybudování tohoto kooperativního koridoru navazuje projekt C-ROADS CZ.

Detail

Plán

Harmonogram

2016-2018

Zahájení

2016

Vývoj během poslendího roku

Dokončeno

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Dokončen 03.09.2019