ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Systém automatické výstrahy (SAV)

ID ŽD-08
Mód Železniční doprava
Gestor projektu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a SFDI
Financování Investice: 0,539 mld. Kč, SFDI
Provoz: 40 mil. Kč
 

Popis

Základní Informace

I přes fungující technické zařízení (např. závory, světelné výstražné zařízení) dochází na železničních přejezdech, přechodech a v prostoru dráhy k nebezpečnému chování řidičů a chodců - často s tragickými následky. Za období 2005 – 2014 došlo k asi 2,5 tisícům střetů s vozidly nebo chodci, z čehož 1 754 těchto incidentů mělo smrtelné následky. Vybudováním ITS, kamerových systémů s použitím infrabariér a dalších moderních technologií na železničních přejezdech, přechodech a vybraných prostorech dráhy je cílem budovaného systému, tedy omezit rizikové chování řidičů a chodců na ohrožovaných částech železniční dopravní cesty. Realizace „Systému automatické výstrahy“ (SAV) pro omezení rizikového chování řidičů a chodců na ohrožovaných částech železniční dopravní cesty přepokládá automatické střežení asi 500 vytipovaných nebezpečných prostor, zajištění konektivity, dohledových center a prostřednictvím tzv. „tenkého klienta“ přístup záchranných a bezpečnostních složek ČR do systému.

Detail

Koncepce stavby byla projednána s MD a SFDI dne 28. 1. 2016, financování je koncipováno dle projednání s MD. V budoucnu je možná změna zdrojů financování.
V roce 2019 bude zpracována studie, ZP a PD. Následně proběhne výběrové řízení na zhotovitele. Akce je posunuta vzhledem k souvztažnostem s dalšími bezpečnostními technologiemi.

Plán

Harmonogram

2019-2021

Zahájení

2019

Vývoj během poslendího roku

Zpracování studie, ZP a PD.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 02.09.2019