ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Tunely Lochkov a Cholupice včetně upgradu ŘC Rudná

ID SD-46
Mód Silniční doprava
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování Celkem za projekt 254,4 mil. Kč s DPH – SFDI
Z toho telematika: 95 mil. Kč s DPH

Popis

Základní Informace

Navazuje na projekt SD-33
Oprava velkého rozsahu. Výměna některé technologické výzbroje tunelů na D0 Lochkov a Cholupice. Celkový upgrade ŘC Rudná včetně komunikačních tras.
 

Detail

Studie proveditelnosti.

Plán

Harmonogram

Návrh přípravy 2018
REALIZACE 2020-2021

Zahájení

2020

Vývoj během poslendího roku

Příprava - studie proveditelnosti

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 04.09.2019