ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Konverze stávajícího systému NDIC do otevřené architektury

ID PR-30
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Dokončen
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 194,46 mil. Kč s DPH, SFDI, OPD, ŘSD

Popis

Základní Informace

NDIC je centrálním prvkem systému JSDI. Primárně je NDIC určen ke sběru zpracování a distribuci dopravních informací a dat. Velký potenciál je ukryt rovněž v datech z telematických systémů a analýze historických dat. Data z NDIC mohou v budoucnu poskytovat zásadní informace pro systémy řízení dopravy. Účelem tohoto projektu bylo realizovat konverzi stávajícího systému NDIC do otevřené architektury s maximálním využitím stávajícího hardwaru a softwarové infrastruktury a datových zdrojů. Záměrem tohoto postupu bylo především umožnit integraci nových funkčních modulů do NDIC, včetně komerčně dostupných modulů. Integrace bude moci probíhat na základě podpory otevřených protokolů a otevřené architektury systému NDIC a to vše formou veřejné soutěže. Požadavky na otevřenost systému můžeme definovat jako:
1. otevřený přístup k systému NDIC založený na možnosti připojení a integraci nových datových a informačních zdrojů a současně na možnosti poskytovat informace ze systému pomocí definovaných rozhraní třetím stranám.
2. možnost rozdělení systému na jednotlivé funkční moduly, které mohou být dále vyvíjeny a integrovány jednotlivými dodavateli a zaručující plnou funkčnost systému.
Kterýkoli modul je možné nahradit kdykoli modulem jiným. Větší otevřenosti systému by nebylo možné dosáhnout ani v případě komerčního systému. Požadavky na otevřenost systému jsou definovány jako otevřený přístup k systému NDIC založený na možnosti připojení / integraci nových datových a informačních zdrojů od různých dodavatelů a současně na možnosti poskytovat informace ze systému pomocí definovaných rozhraní třetím stranám. Tento přístup již stávající systém NDIC nabízí v případě, že integrovaná data a informace již jsou v systému definována a zpracovávána jednotlivými moduly.
Omezením předchozího systému byla nutnost zásahu do příslušných modulů ze strany dodavatele systému NDIC v případech, kdy je nutné systém upravit na příjem nových zpráv a informací, které nebyly do systému NDIC integrovány. Další nevýhodou bylo nepoužití otevřených standardů pro komunikaci mezi NDIC a externími systémy. Byly využívány proprietární komunikační protokoly, které byly schváleny MDČR a ŘSD ČR pro použití v NDIC. Otevřený systém umožňuje rozdělení systému na jednotlivé funkční moduly, které mohou být dále vyvíjeny a integrovány různými dodavateli a zaručují plnou funkčnost systému. Tento přístup zajišťuje kombinaci interoperability, portability a otevřených standardů pro vývoj a nasazení jednotlivých standardů do provozu.

Detail

Plán

Harmonogram

2017 - 2018 implementace
2018 - 2023 udržitelnost

Zahájení

2017

Vývoj během poslendího roku

Dokončen

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Dokončen 02.09.2019