ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Předávání informací o výskytu osob na liniových stavbách pro potřeby integrovaného záchranného systému

ID PR-36
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR
Stav řešení Realizace
Gestor finančního výdaje Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR
Financování Odhadované náklady jsou cca 15 mil. Kč včetně DPH,

Popis

Základní Informace

Ověřená technologie (Ztech) - technická a procesní infrastruktura pro zpřístupnění informace o počtu osob na liniových stavbách v daném čase a daném bodě pro potřeby integrovaného záchranného systému
Představená technologie je příslibem dalšího zvyšování kvality IZS. Možnosti jejího nasazení v praxi je však nezbytné prověřit přímo v prostředí HZS ČR. V této souvislosti budou testovány nejen technické parametry řešení, ale i organizace systému, který je postaven na součinnosti řady subjektů. HZS ČR zvažuje nasazení technologie pro monitorování výskytu osob nejen na železnici, ale na liniových stavbách obecně.

Detail

Plán

Harmonogram

Studie proveditelnosti a pilotní projekt:
1/2017 - 6/2017, Schvalovací proces projektu:
6/2017 - 8/2017, Realizace projektu:
9/2017 - 12/2018

Zahájení

2017

Vývoj během poslendího roku

Realizace

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Realizace 03.09.2019