ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Vytvoření strategického plánu dalšího rozvoje NDIC s výhledem na 10 let

ID PR-19
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Dokončen
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 3 mil. Kč bez DPH, Crocodile 2

Popis

Základní Informace

Strategický plán vymezil roli a stanovil směry dalšího rozvoje JSDI/NDIC, ohraničil funkční rozsah, navrhnul spolupráci JSDI/NDIC s dalšími systémy provozovanými veřejnými i privátními subjekty na národní i mezinárodní úrovni, posoudil současný a doporučil směry dalšího rozvoje organizace silniční dopravy v ČR, provedl revizi regulačního a organizačního rámce JSDI/NDIC, zhodnotil výkon a kvalitu služeb poskytovaných JSDI/NDIC a navrhnul konkrétních akce v časové ose nezbytné k realizaci Plánu. Plán obsahuje manažerské shrnutí, popis klíčových institucí dotčených JSDI/NDIC s definicí jejich rolí a cílů, hodnocení současného stavu organizace silniční dopravy v ČR s návrhem dalšího rozvoje obecně i ve vztahu k JSDI/NDIC a vlastní strategický plán rozvoje JSDI/NDIC. Při zpracování Plánu byl respektován aktuální strategický rámec ITS v ČR, především Akční plán ITS a Implementační plán ITS schválený Vládou ČR. Manažerské shrnutí obsahuje:
-zhodnocení současného stavu organizace silniční dopravy a návrh jejího dalšího rozvoje v ČR;
- zhodnocení výkonu a kvality služeb poskytovaných JSDI/NDIC;
- návrh konkrétních akcí v časové ose nezbytných pro jeho realizaci;
- návrh případných souvisejících legislativních změn.

Detail

Plán

Harmonogram

2019-2017

Zahájení

2016

Vývoj během poslendího roku

Dokončeno

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Dokončen 03.09.2019