ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Rozhraní pro prodejní a rezervační systémy ve veřejné dopravě

ID PR-28
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ministerstvo dopravy
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Není uvedeno
Financování Přípravné práce + pilotní provoz nasmlouvány za 90,244 mil. Kč (bez DPH).
 

Popis

Základní Informace

MD v současné době připravuje spuštění jednotného  tarifu v dopravě, jehož první fáze by měly zahrnovat oblast železniční dopravy a integrovaných dopravních systémů.
Prostřednictvím tohoto systému bude umožněn prodej cestovních dokladů, místenek a dalších služeb s platností u všech zapojených dopravců.
Hlavním přínosem jednotného tarifu je nabídnout cestujícím alternativu k roztříštěnému nákupu dokladů u různých dopravců na otevřeném trhu dopravních služeb.
Systém jednotného tarifu je v současnosti (01/2019) ve fázi přípravy spuštění pilotního provozu od 12/2019.
Systém jednotného tarifu bude provozován Ministerstvem dopravy a přístup dopravců bude umožněn při splnění potřebných podmínek. Zároveň přístup do tohoto systému bude nutnou podmínkou pro uzavření smlouvy o veřejných službách s objednatelem.
Tento systém zahrnuje investiční provozní náklady.

Detail

Systém jednotného tarifu je komplexní úloha zasahující do mnoha oblastí. Při jeho přípravě se vyskytlo nemalé množství otázek, jejichž řešení způsobilo zpoždění celého projektu. Pro MD jde o klíčový projekt, který přispěje k liberalizaci trhu železniční dopravy v ČR.

Plán

Harmonogram

Příprava v současnosti probíhá.
Systém jednotného tarifu by měl být spuštěn v roce 2020.

Zahájení

2019

Vývoj během poslendího roku

Přípravné práce

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 03.09.2019