ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

SOCRATES 2.0

Název projektu anglickySystem of Coordinated Roadside and Automotive Services for Traffic Efficiency and Safety

Popis projektu
Jedná se o evropský projekt založený na spolupráci silničních úřadů, poskytovatelů služeb a výrobců automobilů. Společně zlepšily mobilitu podporou čistšího, efektivnějšího a bezpečnějšího dopravního proudu.

Projekt podpořil celoevropské zavedení řízení provozu a navigačních služeb v mobilních zařízeních a vautomobilech. K tomu ozvinul dobře strukturovanou spolupráci mezi silničními orgány, poskytovateli služeb a automobilovým průmyslem, a to s využitím nově vyvinutých obchodních modelů, které jsou přínosné jak pro veřejné, tak pro soukromé zúčastněné strany a uživatele. 

SOCRATES 2.0 implementoval interaktivní řízení provozu ve spolupráci se silničními orgány, poskytovateli služeb a výrobci automobilů. Zlepšil služby pro cestující, zvýšil počet obchodních příležitostí pro soukromé partnery a pro veřejné orgány nákladově zefektivnil řízení dopravy. Cílem projektu bylo navrhnout protokol TMex. 

V průběhu projektu mají být vyvinuty a testovány tyto služby pro koncového uživatele (mobilní a in-car služby):
  • Inteligentní navádění
  • Doporučování aktuální rychlosti
  • Místní informace a varování

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
II. (C)
B
Podpoří prioritní akci EU a)
b)
Odpovědnost  RIJKSWATERSTAAT
Zúčastněné strany BAST
BEMOBILE
BANTAL MKRS
MAP
TECHNOLUTION
TOMTOM
BMV
HERE
RIJKSWATERSTAAT
VLAAMSE OVERHEID
CITY OF COPENHAGEN
Financování Program CEF částkou 5 485 750 EUR
Celkem 10 971 500 EUR
Harmonogram 10/2017 – 12/2020
Kontakt

https://trimis.ec.europa.eu/project/system-coordinated-roadside-and-automotive-services-traffic-efficiency-and-safety