I4Driving

Název projektu anglickyIntegrated 4D driver modelling under uncertainty

Popis projektu
Vizí projektu i4Driving je položit základy nové standardní průmyslové metodiky pro stanovení věrohodného a realistického základu bezpečnosti silničního provozu pro virtuální hodnocení systémů CCAM. Dvěma hlavními myšlenkami, které projekt navrhuje, jsou:
(1) víceúrovňová, modulární a rozšiřitelná simulační knihovna, která kombinuje stávající a nové modely chování člověka při řízení, v kombinaci s
(2) inovativní mezioborovou metodikou, která zohledňuje obrovskou nejistotu jak v chování člověka, tak v okolnostech případů použití.
 
Toto důsledné zacházení s nejistotou je zásadní pro posouzení, nakolik je naše důvěra ve vstupy, parametry a strukturu modelu oprávněná. Rovněž jasně ukazuje, jak odborníci z různých oborů posuzují výsledky a nakolik jsou základní předpoklady skutečně oprávněné.
 
Projekt disponuje experimentálními prostředky pro shromažďování důkazů nad rámec současného stavu techniky potřebných k realistické simulaci nehod ve scénářích s více řidiči (přístup k mnoha zdrojům dat, pokročilým simulátorům řízení a terénním laboratořím). Projekt má také silnou mezinárodní síť pro spolupráci a harmonizaci přístupu s akademickými a odbornými partnery např. v USA (zařízení NADS); Austrálii (pokročilý simulátor řízení UQ a zařízení TRACSLab pro propojené simulátory řízení), Číně (simulátor řízení Tongji Univ. 8-dof a rozsáhlá terénní laboratoř) a Japonsku (NTSEL).


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  Panteia Research to Progress
Zúčastněné strany

Universita Degli Studi di Napoli
TU Delft
Technische Universität München
The university of Warwick
TH Aschaffenburg University of applied sciences
Tongji University
The Universit of Queensland
The University of Iowa
Vti
CTAG
RDW
Consiglio Nazionale delle Recerche
Aimsun
ZF
DENSO
Swiss Re

Financování Program H2020 částkou 6 766 959 EUR
Celkem  6 766 959 EUR
Harmonogram 10/2022 – 9/2025
Kontakt

https://www.ccam.eu/projects/i4driving/