ARCADE

Název projektu anglickyAligning Research & Innovation for Connected and Automated Driving in Europe

Popis projektu
Posláním projektu ARCADE bylo koordinovat budování konsensu mezi zúčastněnými stranami pro rozumné a harmonizované zavádění propojeného, kooperativního a automatizovaného řízení (CAD) v Evropě i mimo ni. Projekt ARCADE podpořil závazek Evropské komise, evropských členských států a průmyslu vytvořit společný přístup k vývoji, testování, ověřování a zavádění CAD v Evropě i mimo ni.
 
ARCADE zahrnoval 23 partnerů, 43 přidružených partnerů a více než 500 účastníků, kteří společně vytvořili síť evropských odborníků na CAD a zúčastněných stran z veřejného, průmyslového a výzkumného sektoru s mezinárodním přesahem.
 
ARCADE umístil síť CAD (WP2) na centrální pozici sdružující komunitu CAD na národní, evropské a mezinárodní úrovni. Tematické oblasti (WP3) pracovaly na tvorbě obsahu vedoucího ke konsensuálním stanoviskům, potřebám a scénářům. Znalostní databáze (WP4) konsolidovala základní know-how o CAD na jednom místě.
 
Hlavními výsledky projektu ARCADE jsou:
  • znalostní báze o předpisech a politice CAD, organizacích a projektech, technických normách, metodikách testování, datech a získaných zkušenostech
  • scénáře, stanoviska, analýza nedostatků a doporučení ke 12 tematickým oblastem CAD
  • sktualizace plánů CAD
  • společné přístupy k výzkumu a inovacím v EU, USA, Japonsku a dalších zúčastněných zemích
  • propagace národních, evropských a mezinárodních aktivit v oblasti CAD na webu a ve zpravodajstvích

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Odpovědnost  EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICS IMPLEMENTATION COORDINATION ORGANISATION - INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS & SERVICES EUROPE
Zúčastněné strany
APTIV SERVICES DEUTSCHLAND GMBH
AUSTRIATECH - GESELLSCHAFT DES BUNDES FUR TECHNOLOGIEPOLITISCHE MASSNAHMEN GMBH
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
ROBERT BOSCH GMBH
ASSOCIATION EUROPEENNE DES FOURNISSEURS AUTOMOBILES
CENTRO RICERCHE FIAT SCPA
DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV
FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE
INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS
IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA
RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
FKA GMBH
IRU PROJECTS ASBL 
UNIVERSITY OF LEEDS
DIENST WEGVERKEER (RDW)
RENAULT SAS
MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA AB
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS
INSTITUT VEDECOM
VOLVO TECHNOLOGY AB
RENAULT TRUCKS SAS 
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS (IRU)
Financování Program CEF částkou 3 000 000 EUR
Celkem 3 000 000 EUR
Harmonogram 10/2018 – 7/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/824251