H2Haul

Název projektu anglickyHydrogen fuel cell trucks for heavy-duty, zero emission logistics

Popis projektu
H2Haul vyvine a předvede v reálném komerčním provozu celkem 16 nových těžkých nákladních vozidel (26 -44 t) s vodíkovými palivovými články. Na projektu se podílejí dva významní evropští výrobci nákladních vozidel (IVECO a VDL), kteří naváží na již existující prototypové aktivity v malém měřítku a vyvinou nová nákladní vozidla s nulovými emisemi přizpůsobená potřebám evropských zákazníků, především ve velkých vozových parcích supermarketů. Vozidla budou v co největší míře standardizována, aby se podpořil rozvoj evropského dodavatelského řetězce. Budou instalovány nové velkokapacitní vodíkové čerpací stanice, které zajistí spolehlivé nízkouhlíkové zásobování nákladních vozidel vodíkem. Většina stanic bude veřejně přístupná, a tento projekt tak podpoří zavádění širšího spektra vozidel na vodíkový pohon.
 
Vozidla a infrastruktura budou důkladně otestovány prostřednictvím rozšířeného zkušebního provozu s vysoce postavenými koncovými uživateli v průběhu několika let. Úkoly komplexního monitorování a analýzy dat zajistí vyhodnocení technické, ekonomické a environmentální výkonnosti hardwaru a vypracování obchodních důvodů pro další nasazení těžkých nákladních vozidel s palivovými články. Rozsah a ambice tohoto inovativního projektu vytvoří řadu cenných informací, které budou široce rozšířeny mezi provozovatele nákladních vozidel, zástupce maloobchodního sektoru, tvůrce politik a širší vodíkový průmysl.
 
Projekt H2Haul tedy ověří schopnost nákladních vozidel s vodíkovými palivovými články zajistit mobilitu s nulovými emisemi v těžkém provozu a položí základy pro komercializaci tohoto odvětví v Evropě v průběhu roku 2020.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast Z
Odpovědnost  ELEMENT ENERGY LIMITED
Zúčastněné strany AIR LIQUIDE ADVANCED BUSINESS
AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES SA
EOLY
ELRINGKLINGER AG
FPT MOTORENFORSCHUNG AG
H2 ENERGY AG
HYDROGEN EUROPE
IRU PROJECTS ASBL
IVECO SPA
SPHERA SOLUTIONS GMBH
VDL ENABLING TRANSPORT SOLUTIONS BV
WATERSTOFNET VZW
Powercell Sweden AB
HYDROGENICS GMBH
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
PLASTIC OMNIUM NEW ENERGIES WELS GMBH
ROBERT BOSCH GMBH
Financování Program H2020 částkou 12 000 000 EUR
Celkem  28 033 073 EUR
Harmonogram 2/2019 – 1/2024
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/826236