WISE-ACT

Název projektu anglickyCOST action CA16222

Popis projektu
Po celém světě probíhá zkoušení autonomních vozidel (AV) a Evropa hraje klíčovou roli ve vývoji příslušných technologií. Přesto existoval jen velmi omezený výzkum týkající se širších důsledků nasazení těchto vozidel na stávající silniční sítě a infrastrukturu, protože není jasné, zda a kdy začne a skončí přechodné období.

Předpokládá se, že hlavními přínosy širokého využívání AV budou lepší dostupnost a bezpečnost silničního provozu, zatímco mezi vedlejší přínosy může patřit také snížení spotřeby energie, zlepšení kvality ovzduší nebo lepší využití městského prostoru. Proto se tato akce COST zaměřila na pozorované a předpokládané budoucí trendy mobility a jejich dopady na cestovní chování, konkrétně na sdílení automobilů, využívání cestovního času nebo volbu rezidenční lokality apod. Dalšími důležitými otázkami, které je třeba pzkoumanými v rámci různých scénářů zavádění, byly sociální, etické, institucionální a obchodní dopady.

Touto akcí COST byla umožněna spolupráce mezi širokou škálou zúčastněných stran na místní, národní a mezinárodní úrovni, včetně akademiků a odborníků z praxe. Tato akce COST usnadňuje spolupráci celkem 150 odborníků z 41 zemí v tomto oboru z Evropy i mimo ni.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast L
B
Odpovědnost 

Předseda akce CA16222: Prof. Nikolas Thomopoulos z University of Surrey ve Velké Británii

Zúčastněné strany členové COST akce CA16222
Harmonogram 2017-2021
Kontakt

https://wise-act.eu/about/