PAVNEXT

Název projektu anglickyNextGen Road Safety for smarter cities

Popis projektu
Projekt nabízí přesné a robustní řešení pro určování polohy v automatizované silniční přepravě. Světová zdravotnická organizace definuje vysokou rychlost jako hlavní příčinu silničních nehod. Pavnext představí první řešení, které sníží rychlost vozidel bez jakéhokoli působení řidiče a současně bez ovlivnění nebo narušení kvality jízdy.

Kromě funkce redukce rychlosti PAVNEXT také sbírá kinetickou energii vozidel a přeměňuje ji s velmi vysokou účinností na elektrickou energii. Vzhledem k tomu, že cílovou oblastí implementace je snížení rychlosti, společnost Pavnext využívá energii, která by jinak byla ztracena. Takto recykluje zbytečnou energii do čisté elektrické energie, která může být využita ve veřejné síti nebo používána lokálně pro jiné cíle zvyšující bezpečnost, např. pro světelnou signalizaci nebo při sběru významných dat o silniční dopravě.

Vzhledem k tomu, že aplikace Pavnext je implementována ve vozovce, sleduje rychlost provozu a generuje elektrickou energii. Kombinace všech informací se využívá k optimalizaci spotřeby energie v reálném čase jedinečným způsobem.  Hlavním místem uplatnění jsou přechody v městech nad 150 tisíc obyvatel, dále bude systém využíván na dálnicích.

Úspěšný vstup společnosti PAVNEXT na trh bude znamenat zvýšení bezpečnosti pro chodce a řidiče, méně dopravních nehod, pohodlnější jízdu ve městě, snížené potřeby údržby vozidel, vyšší produktivitu a účinnost čisté energie, snížení znečištění ovzduší a nakonec lepší řízení silničního provozu.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  PAVNEXT - TECHNOLOGICAL PAVEMENTS LDA, Portugalsko     
Zúčastněné strany PAVNEXT - TECHNOLOGICAL PAVEMENTS LDA
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 2/2018 – 7/2018
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/807942
https://www.pavnext.com/