CODECS

Název projektu anglickyCOoperative ITS DEployment Coordination Support

Popis projektu
Projekt CODECS podpořil implementaci C-ITS strategickými a technickými řešeními a politikami pro zavádění C-ITS. CODECS slouží pro transparentní přenos informací a znalostí o funkčních přístupech, zkušenostech a znalostech.
 
Pro budoucí řešení organizačních a technologických problémů připravil CODECS strategický společný plán na základě preferencí zúčastněných stran, který udává směr pro inovace, testování, standardizaci a nasazení i po tzv. prvním dni C-ITS.
 
Aby byla zajištěna celoevropská bezproblémová přeshraniční interoperabilita a zachovány zkušenosti koncových uživatelů, vyvinul CODECS harmonizovaný standard pro profil podporující množství služeb C-ITS.
 
CODECS také podporuje budoucí společné celoevropské nasazení C-ITS dosažením jasného porozumění politikám, rolím a odpovědnostem. CODECS tyto poznatky sděluje implementační platformě C-ITS iniciované Evropskou komisí a Amsterdamské skupině.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV:
Podpoří prioritní akci EU b)
c)
Odpovědnost  ITS MOBILITY GMBH
Zúčastněné strany ITS MOBILITY GMBH
Bast
INTENS
BMW a MINI
Volkswagen
RACC
Pauls Consultancy
Anemone Technology
nizozemské Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí (Rijkswaterstaat)
POLIS
Financování Program H2020 částkou 1 584 967,38 EUR
Celkem:  1 584 967,38 EUR
Harmonogram 5/2015 - 4/2018
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/653339