SELFY

Název projektu anglickySELF assessment, protection & healing tools for a trustworthY and resilient CCAM

Popis projektu
Projekt SELFY zvýší bezpečnost, zabezpečení, robustnost a odolnost ekosystému CCAM prostřednictvím výzkumu a vývoje souboru nástrojů pro spolupráci, jehož hlavními pilíři jsou:
 
  • situační povědomí prostřednictvím společného vnímání a monitorování; 
  • sdílení dat, pokročilé zpracování pro detekci škodlivých událostí a rozhodování;
  • odolnost, zvýšená schopnost přizpůsobit se kybernetickým hrozbám a kybernetickým útokům a reagovat na ně; a
  • důvěryhodnost, včetně záruk týkajících se soukromí, důvěrnosti, integrity a neměnnosti dat v prostředí CCAM založeném na spolupráci.
 
Nástroje SELFY mohou fungovat samostatně a/nebo kooperativně s jinými nástroji a vytvářet distribuované globální řešení, kde budou rozhodnutí o ochraně, reakci a obnově řízena lokálně nebo globálně podle toho, jak je to vhodné pro daný kybernetický útok, škodlivou činnost nebo nebezpečí, čímž se rozšíří provozní doména návrhu (ODD). V Evropě se do roku 2026 očekává, že bude v provozu 50 milionů propojených vozidel, a předpisy EU vyžadují pro vozidla certifikáty kybernetické bezpečnosti.
 
V tomto scénáři je dlouhodobý dopad systému SELFY založen na nabídce hodnoty, která je nezávislá na výrobci OEM a/nebo dodavateli, což usnadňuje přijetí ve všech fázích hodnotového řetězce. Konsorcium navíc zapojuje všechny zúčastněné strany nezbytné pro spoluvytváření spolehlivého a komplexního řešení CCAM: včetně výrobců OEM, provozovatelů silnic, správy dopravy a infrastruktury, výzkumných pracovníků a tvůrců politik.
 
Očekávané výsledky projektu SELFY zahrnují 5 organizací pro správu dopravy a infrastruktury, které přijmou sadu nástrojů SELFY, což bude mít do konce projektu přínos v podobě >90% míry účinnosti při odhalování zranitelných vozidel a narušení bezpečnosti a zvýšení míry zmírnění dopadů o >75 % oproti míře prokázané v TRL6.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II.  - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  FUNDACIO EURECAT
Zúčastněné strany
Tecnalia
FEV
Virtual Vehicle
CEA
AEVAC
Canon Research Centre France
Eindhoven University of Technology
Technische Hochschule Ingolstadt
Ficosa ADAS
IDIADA
RMIT University
City of Vienna – Wien leuchtet
YoGoKo
Okayama University
Financování Program HORIZON 2020 částkou 5 998 900 EUR
Celkem  5 998 900 EUR
Harmonogram 6/2022 – 5/2025
Kontakt

https://www.ccam.eu/projects/selfy/