MODI

Název projektu anglickyA leap towards SAE L4 automated driving features

Popis projektu
Zavedení propojené, kooperativní a automatizované mobility (CCAM) může výrazně zlepšit logistické řetězce. Projekt MODI identifikuje a z velké části vyřeší překážky na uzavřených prostranstvích a veřejných komunikacích pro vozidla SAE L4 CCAM na koridoru z Rotterdamu do Osla.
 
Ústředním prvkem vývoje v tomto projektu je koordinace: umožňuje včasné začlenění CCAM do současného provozu vozidel, což logistickým společnostem přináší další výhody v oblasti efektivity, a vytváří tak atraktivní cestu k nasazení. Koordinace je rovněž potřebná pro inteligentní řízení dopravy ve veřejné sféře.
 
Projekt zahrnuje pět různých případů užití, z nichž každý popisuje určitou část logistického řetězce. Identifikuje, co je již na SAE L4 možné a co zatím možné není. V případě veřejných komunikací se projekt zaměří na pochopení a překonání regulačních překážek a nedostatků inovací řízených politikou na dálničním koridoru se zapojenými silničními úřady a výrobci zařízení do projektu. V rámci spoluvytváření se všemi zúčastněnými stranami bude projekt hledat optimální kombinaci fyzické a digitální infrastruktury a zařízení, která bude snadno proveditelná a bude mít nízké náklady pro všechny strany. Kromě demonstrací projekt poskytuje podrobné obchodní modely pro odvětví logistiky a ukazuje, že využívání CCAM může vést k vyšším ziskům, zejména pokud vozidla jezdí koordinovaně.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost 

ITS NORGE-NORSK FORENING FOR MULTIMODALE INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER OG TJENESTER - ITS NORWAY

Zúčastněné stran

VOLVO TECHNOLOGY AB
EINRIDE AB
ASTAZERO AB
Q-FREE NORGE AS
TECHNOLUTION BV
DFDS AS
A.P. MOLLER - MAERSK AS
APM TERMINALS MAASVLAKTE II BV
ASSOCIACIO RAIL GRUP
ENIDE SOLUTIONS .S.L
ASSOCIATION EUROPEENNE DES FOURNISSEURS AUTOMOBILES
ALLIANCE FOR LOGISTICS INNOVATION THROUGH COLLABORATION IN EUROPE
SINTEF AS
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
TRANSPORTOKONOMISK INSTITUTT
BUNDESANSTALT FUER STRASSENWESEN
NMS NEW MOBILITY SOLUTIONS HAMBURG GMBH
STATENS VEGVESEN
GRUBER LOGISTICS S.P.A.
MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
STATENS KARTVERK
FREIE UND HANSESTADT HAMBURG
VIKEN FYLKESKOMMUNE
LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
DAF TRUCKS NV
STICHTING HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
GOTHENBURG RO/RO TERMINAL AB
HAMBURG PORT AUTHORITY
VEJDIREKTORATET
Moss havn kf
ASKO Transport AS
TRAFIKVERKET - TRV

Financování Program H2020 částkou 23 090 092 EUR
Celkem  27 992 880 EUR
Harmonogram 10/2022 – 3/2025
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/101076810