ARC ATLANTIC PHASE 3

Název projektu anglickyArc Atlantic Phase 3

Popis projektu
Arc Atlantique je projekt ITS, na kterém spolupracovalo 7 členských států EU. Sledovali stejný záměr: investovat do ITS s cílem dosáhnout zlepšení účinnosti sítě, bezpečnosti a vlivu na životní prostředí a současně rozšířit harmonizaci a interoperabilitu služeb ITS.

Tito partneři spolupracovali i ve třetí fázi projektu. Implementace v období 2017-2020 má dopad na přibližně 29 000 km sítě TEN-T Core (včetně městských uzlů). Podpořila komplexní síť s pracovním programem ve výši 65 milionů EUR. Klíčovým prvkem této akce byla koordinovaná implementace osvědčených harmonizovaných služeb řízení provozu a poskytování dopravních informací, v souladu s pokyny EasyWay 2012 pro nasazení.

Dále byl zdůrazněn význam výměny znalostí a nasazení služeb C-ITS.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
II. (C)
B
E
Z
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  Department for Transport (United Kingdom)
Zúčastněné strany Irsko
Velká Británie
Francie
Belgie
Nizozemí
Španělsko
Portugalsko
Financování Program CEF částkou 12 996 465 EUR
Celkem 64 982 325 EUR
Harmonogram 3/2017 – 12/2020
Kontakt

https://arcatlantique.its-platform.eu/?_ga=2.57582120.324468475.1567493112-738576107.1567493112
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2016-eu-tm-0316-w