MORE

Název projektu anglickyIntegrated, Fail-Operational, Cognitive Perception, Planning and Control Systems for Highly Automated Vehicles

Popis projektu
Hlavním cílem projektu MORE bylo vyvinout a zavést postupy pro komplexní spoluvytváření infrastruktury hlavních městských silničních koridorů připojených k evropské síti TEN-T tak, aby vyhovovala jejich současným i budoucím multimodálním a multifunkčním požadavkům a řešila závažné problémy s dopravním přetížením, udržitelností, hlukem, znečištěním ovzduší, bezpečností, ochranou atd. v situacích, kdy výstavba nových silnic nepřipadá v úvahu. A v takových případech umožnit městským orgánům co nejlépe využívat dostupný silniční prostor optimálním dynamickým rozdělováním dostupné kapacity v prostoru a čase; využívat pokroky v oblasti Big Dat, digitálních ekosystémů, nových technologií, provozních systémů vozidel, materiálů a stavebních technologií a možností dynamického dopravního značení a označování jízdních pruhů.
 
Tohoto cíle bylo dosaženo komplexním posouzením potřeb všech skupin uživatelů silnic a těch, kteří v dané oblasti žijí, pracují a navštěvují ji, na základě znalostí a rozsáhlého zapojení zúčastněných stran, pro kritéria návrhu. Byly vypracovány klíčové ukazatele výkonnosti, které definují a měří míru uspokojivého fungování silnice a stanoví požadavky na návrh v případě, že je výkonnost nestandardní.
 
Byly vyvinuty čtyři webové a počítačové nástroje, které pomáhají v procesu navrhování přerozdělení silničního prostoru a zahrnují:
  • vytváření možností
  • zapojení zúčastněných stran
  • mikrosimulaci chování uživatelů silnic
  • komplexní nástroj pro multimodální hodnocení
 
V rámci projektu byly tyto nástroje a postupy testovány prostřednictvím podrobného vývoje balíčků návrhů ulic na zkušebních místech (koridorech přivaděčů) v pěti partnerských městech na různých sítích TEN-T. Byly provedeny zkoušky na silnicích i mimo ně, aby se otestovaly některé součásti. Na základě těchto různých výstupů vypracoval projekt MORE nové pokyny pro optimální přidělování prostoru pro městské komunikace a spolu s nástroji pro navrhování  je šíří a využívá v celé Evropě.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
I - zvýšení integrace dopravních módů 
Odpovědnost 

UNIVERSITY COLLEGE LONDON

Zúčastněné stran
TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN
FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES
PTV PLANUNG TRANSPORT VERKEHR GmbH
SWARCO Mobility Nederland B.V.
SWARCO PEEK TRAFFIC B.V.
DYNNIQ PEEK TRAFFIC BV
VECTOS (SOUTH) LIMITED 
BUCHANAN COMPUTING LTD
EUROPEAN INTEGRATED PROJECT
POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE
UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS
IRU PROJECTS ASBL 
INTERNATIONAL FEDERATION OF PEDESTRIANS
EUROPEAN CYCLISTS FEDERATION ASBL
BKK BUDAPESTI KOZLEKEDESI KOZPONT ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
TRANSPORT FOR LONDON
MALMO STAD
MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA
VECTOS GMBH
SLR CONSULTING LIMITED
Financování Program H2020 částkou 5 537 114 EUR
Celkem  5 537 114 EUR
Harmonogram 9/2018 – 2/2022
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/769276