EASY WAY, PHASE II

Název projektu anglickyEASY WAY II

Popis projektu
EasyWay byl komplexní projekt pro zavádění celoevropských ITS (inteligentních dopravních systémů / služeb) na hlavních koridorech transevropské silniční sítě. První fáze projektu byla financována 2007-2009. Druhá fáze pak v letech 2010-2012.

Celkovou vizí EasyWay byla implementace udržitelného systému silniční dopravy, který umožňuje cestujícím i nákladu cestovat bezpečně, efektivně a čistě. Uživatelé jsou tedy podporováni harmonizovanými službami ITS ve všech aspektech svého cestování (před cestou, na cestě a po cestě).

Cílem projektu bylo podpořit zrychlené zavádění ITS v celé Evropě v nadcházejících letech. EasyWay významně přispěl k dosažení cílů akčního plánu Evropské komise pro ITS a směrnice o ITS. Hlavním cílem EasyWay bylo zlepšit bezpečnost, omezit dopravní kongesce, snížit dopady na životní prostředí a podpořit kontinuitu služeb na regionální a evropské úrovni prostřednictvím koordinovaného zavádění informací v reálném čase, řízení dopravy a nákladních a logistických služeb.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast B
E
Z
Podpoří prioritní akci EU a)
b)
Odpovědnost   
Zúčastněné strany Národní silniční úřady téměř všech zemí EU, veřejní a soukromí správci silnic a další partneři a klíčoví účastníci.
Zúčastněné státy:
Finsko
Slovenská republika
Slovinsko
Velká Británie
Litva
Belgie
Rakousko
Španělsko
Německo
Rumunsko
Dánsko
Řecko
Irsko
Česká republika
Nizozemsko
Portugalsko
Švédsko
Francie
Kypr
Estonsko
Itálie
Maďarsko
Financování Program TEN-T částkou 100 000 000 EUR
Celková částka 500 399 195,63 EUR
Harmonogram 1/2010 – 12/2012
Kontakt

https://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/projects-by-country/multi-country/2009-eu-50000-m