PAV

Název projektu anglickyPlanning for Autonomous Vehicles

Popis projektu
Autonomní vozidla (AV) nebo samojízdná vozidla slibují široce dostupnou, nízkonákladovou a čistou dopravu ode dveří ke dveřím pro lidi i zboží. Široké využití na evropských silnicích se předpokládá do 30. let 21. století. Očekává se, že bude mít řadu společenských dopadů na spravedlnost, zdraví, ekonomiku a správu věcí veřejných, což bude mít potenciální dopady na rozvoj a design měst (od ulice města po rozvoj okresů a regionů).

Mnoho měst v Evropě již začalo experimentovat s AV nebo to plánuje v blízké budoucnosti. AV však nejsou do územního plánování místních orgánů dosud implementována. Je to naléhavé, protože města plánují rozvoj okresů, dopravní infrastrukturu a související investice několik desetiletí dopředu.

PAV si kladlo za cíl stimulovat využívání elektrických a sdílených AVl prostřednictvím rozvoje ekologické dopravy a strategií územního plánování, které začleňují AV.

PAV sdružilo čtyři dopravní orgány (UK, DE, NL a SE), čtyři znalostní skupiny a čtyři síťové organizace, které mělyza cíl:
1.    Vypracovat a zlepšit strategie zelené dopravy a územního  plánování pro čtyři zúčastněné místní a dopravní orgány;
2.    Připravit veřejně dostupnou sérii odborných analýz o socioekonomických dopadech AV;
3.    Vytvořit otevřenou a škálovatelnou inovační komunitu spojující města, regiony a poskytovatele znalostí v AV;
4.    Implementovat čtyři městské / regionální piloty integrující AV s jinými existujícími druhy dopravy.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I., Z, B
Odpovědnost  HITRANS
Zúčastněné strany HANNOVER REGION
ALMERE CITY
VARBERG MUNICIPALITY 
GHENT UNIVERSITY 
THE OSLO SCHOOL OF ARCHITECTURE AND DESIGN
ROBERT GORDON UNIVERSITY
HALMSTAD UNIVERSITY
CLEAN TECH DELTA
CLEAN
RUPPRECHT CONSULT
POLIS
Financování Program Interreg North sea region částkou 1 892 141  EUR
Celková částka 3 983 783 EUR
Harmonogram 9/2019 – 9/2022
Kontakt

https://northsearegion.eu/pav#