ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

USharePark

Název projektu anglickysmart secUres system to SHARE PARKing places in private garages

Popis projektu
USharePark je řešení inteligentního parkování typu peer-to-peer (P2P) určené k optimalizaci využití dostupných soukromých parkovacích míst. Již od září 2015 byla podepsána smlouva s významným vlastníkem parkovišť ve Španělsku na správu 600 parkovacích míst ve třech různých zařízeních a o tento systém projevili zájem hráči v jiných městech a zemích.
 
Top 20 poskytovatelů aplikací v těchto oblastech již nabízí 57,24 milionu parkovacích míst jménem 29,65 milionu uživatelů. Můžeme proto zajistit, že pro provozovatele parkování, jako je USharePark a jejich podpůrný ekosystém, vyvstanou konkrétní obchodní příležitosti.
 
Naše řešení spojuje řidiče a vlastníky parkovacích míst, aby co nejlépe využili dostupnost prázdných míst. Majitelé získají další příjem z pronájmu parkovacích míst, když nejsou využívána, a řidiči šetří čas, peníze a úsilí, když potřebují parkovací místo. Kromě toho umožňuje minimalizovat provoz vozidel na veřejných komunikacích a optimalizovat množství znečišťujících plynů.
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast Z
Odpovědnost  Ayanet Tic Sa
Zúčastněné strany Garagescanner Sociedad Limitada Unipersonal
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 12/2015 – 3/2016
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/711425