ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

ROADART

Název projektu anglickyOpen social transport network for urban approach to carpooling  Research On Alternative Diversity Aspects foR Trucks

Popis projektu
Hlavním cílem projektu ROADART je zkoumat a optimalizovat integraci komunikačních jednotek ITS do nákladních vozidel.  

Vzhledem k velkému množství kombinací nákladních vozidel, návěsů a přívěsů nejsou přístupy architektury, používané pro osobní automobily, použitelné. Je třeba vyvinout a vyhodnotit nové koncepty architektury, aby byla zajištěna dostatečná kvalita služeb  pro nákladní automobily a těžká nákladní vozidla.
 
Vzhledem k důležitosti bezpečnosti v tunelech je třeba vyvinout značné úsilí v oblasti výzkumu chování algoritmů diverzity a modelů sledování paprsků, zejména u nákladních vozidel projíždějících tunely. Systémy V2V a V2I specifikované v C2C Communication Consortium se zaměřují na aplikace bezpečnosti silničního provozu.
 
Projekt ROADART si klade za cíl demonstrovat zejména aplikace bezpečnosti silničního provozu pro systémy T2T a T2I za kritických podmínek v reálném prostředí, jako jsou tunely a čety několika nákladních vozidel jedoucích těsně za sebou. Demonstrace a vyhodnocení pilotních projektů budou provedeny simulací a praktickými experimenty na několika úrovních. Kromě vyhodnocení na úrovni komponent a systému bude celý systém hodnocen na nizozemském integrovaném testovacím místě pro kooperativní mobilitu (DITCM), které se skládá z 7 km dlouhého úseku dálnice, vybaveného silničními jednotkami skládajícími se z kamer pro sledování dálničního provozu a  bezdrátovou komunikací ITS G5 pro V2I a I2V.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II (C)
III. (R)
IV. (L)
Odpovědnost  IMST GMBH
Zúčastněné strany MAN TRUCK & BUS SE
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
UNIVERSITY OF PIRAEUS RESEARCH CENTER
Financování Program H2020 částkou 3 906 870 EUR
Celkem  3 906 870 EUR
Harmonogram 5/2015 – 4/2018
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/636565
http://www.roadart.eu/