ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

URSA MAJOR neo

Název projektu anglickyURSA MAJOR neo 

Popis projektuProjekt URSA MAJOR neo (UMneo) využil služby ITS pro zlepšení nákladní dopravy podél koridorů Rýn-Alpy a Skandinávie-Středomoří, které propojují přístavy Severního moře, oblast Rýna a Porúří, metropolitní oblasti v jižním Německu a severní Itálii a středomořské přístavy na Sicílii. Projekt na vazuje na předchozí URSA MAJOR.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
II. (C)
B
E
Z
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Germany)
Zúčastněné strany Německo
Itálie
Švýcarsko
Rakousko
Nizozemí
Financování Prostředky z EU častka 32 129 388 EUR
Celkem 149 461 712 EUR
Harmonogram 2/2017 – 12/2020
Kontakt

https://ursamajor.its-platform.eu/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2016-eu-tm-0044-m