ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

EASY WAY, PHASE II

Název projektu anglickyEASY WAY II

Popis projektu
EasyWay byl komplexní projekt pro zavádění celoevropských ITS (inteligentních dopravních systémů / služeb) na hlavních koridorech transevropské silniční sítě. První fáze projektu byla financována 2007-2009. Druhá fáze pak v letech 2010-2012.

Celkovou vizí EasyWay byla implementace udržitelného systému silniční dopravy, který umožňuje cestujícím i nákladu cestovat bezpečně, efektivně a čistě. Uživatelé jsou tedy podporováni harmonizovanými službami ITS ve všech aspektech svého cestování (před cestou, na cestě a po cestě).

Cílem projektu bylo podpořit zrychlené zavádění ITS v celé Evropě v nadcházejících letech. EasyWay významně přispěl k dosažení cílů akčního plánu Evropské komise pro ITS a směrnice o ITS. Hlavním cílem EasyWay bylo zlepšit bezpečnost, omezit dopravní kongesce, snížit dopady na životní prostředí a podpořit kontinuitu služeb na regionální a evropské úrovni prostřednictvím koordinovaného zavádění informací v reálném čase, řízení dopravy a nákladních a logistických služeb.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast B
E
Z
Podpoří prioritní akci EU a)
b)
Odpovědnost   
Zúčastněné strany Národní silniční úřady téměř všech zemí EU, veřejní a soukromí správci silnic a další partneři a klíčoví účastníci.
Zúčastněné státy:
Finsko
Slovenská republika
Slovinsko
Velká Británie
Litva
Belgie
Rakousko
Španělsko
Německo
Rumunsko
Dánsko
Řecko
Irsko
Česká republika
Nizozemsko
Portugalsko
Švédsko
Francie
Kypr
Estonsko
Itálie
Maďarsko
Financování Program TEN-T částkou 100 000 000 EUR
Celková částka 500 399 195,63 EUR
Harmonogram 1/2010 – 12/2012
Kontakt

https://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/projects-by-country/multi-country/2009-eu-50000-m