ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

FOSTER ITS

Název projektu anglickyFirst Operational, Secured and Trusted galilEo Receiver for ITS

Popis projektu
V rámci projektu se:
  • Připravila a zvýšila úroveň ochrany duševního vlastnictví (Level of Confidence IP), vyvinutá v rámci projektu TACOT (7. RP)
  • Implementoval a vylepšoval se protokol Spoofing, Meaconing and Jamming, vyvinutý v rámci projektu TACOT (7. RP)
  • Přidala zabezpečená jednotka Micro Controller (MCU) pro zvýšení rychlosti a robustnosti bezpečnostních funkcí a zajištění nejsnadnějšího vyhodnocení zabezpečení
  • Implementovala schopnost ověřování navigačních zpráv systému Galileo
  • Zajistilo rozhraní pro podporu EDAS (EGNOS Data Access Service)

Kromě výše uvedeného umožnil návrh zabezpečeného modulu další bezpečnostní prvky ITS, zejména certifikáty, které byly použity v komunikaci mezi vozidlem a vozidlem, a vozidlem k infrastruktuře (V2X) (protokol IEEE 1609.2).

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Odpovědnost  FRANCE DEVELOPPEMENT CONSEIL (FDC) SARL
Zúčastněné strany STMICROELECTRONICS SRL
NAVCERT GMBH
NOVACOM SERVICES SA
FRANCE DEVELOPPEMENT CONSEIL (FDC) SARL
Financování Program H2020 částkou 1 813 322 EUR
Celkem 2 590 461 EUR
Harmonogram 1/2015 – 12/2017
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/rcn/193821/factsheet/en