ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

MFDS

Název projektu anglickyMulti-Functional Detective System (MFDS) – Advanced, ‘Intelligent Transport System’ creating smarter and safer European roads

Popis projektu
V rámci projektu MFDS byl vyvinut univerzální a cenově dostupný inteligentní dopravní systém, který nabízí několik funkcí: detekci dopravní kongesce, sčítání vozidel dle klasifikace vozidel a management parkování. Hlavní inovací MFDS byla schopnost systému vykonávat tyto funkce současně, při zachování nízkých nákladů na nákup a instalaci. 

Projekt připravil studii proveditelnosti umožňující průzkum trhu a využít zpětnou vazbu od zákazníků k vypracování konceptu projektu a identifikovat strategické spolupracovníky.

Wilhelm Schröder GmbH vyvinul "multifunkční detekční systém" (MFDS), vysoce univerzální inteligentní dopravní systém, díky němuž byly silnice EU lépe pro tyto účely integrovány, a bezpečnější, inteligentnější a šetrnější k životnímu prostředí. MFDS je jedinečná, cenově dostupná a neomezená telematika s několika funkcemi: 
  • Detekce dopravní kongesce
  • Sčítání vozidel podle předem dané klasifikace vozidel
  • Management parkování

Základní inovací MFDS byla jeho schopnost spojit všechny funkce současně v jediném systému s nízkými náklady investičními i provozními. Jednotka MFDS distribuuje data bezpečným rádiovým přenosem. Získaná data jsou okamžitě předávána řidičům prostřednictvím zabudovaného rozhraní LED osvětlení a příslušným operátorům prostřednictvím systémových rozhraní.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  WILHELM SCHRODER GMBH
Zúčastněné strany ​WILHELM SCHRODER GMBH
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 8/2017 – 10/2017
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/rcn/211257/factsheet/en