ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

REGIAmOBIL

Název projektu anglickyEnhancing Mobility Services in Rural Regions

Popis projektu
Projekt RegiaMobil si kladl za cíl zvýšit mobilitu osob žijících ve venkovských oblastech pomocí inteligentních řešení veřejné dopravy, a tím zlepšit jejich přístup k evropským a národním dopravním sítím. Zaměřuje se na zlepšení dostupnosti okrajových a příhraničních regionů pro TEN-T a CNC.

Za tímto účelem RegiaMobil využívá výstupy ze čtyř projektů Interreg Central Europe (Rumobil, SubNodes, Shareplace, Connect2CE), které byly obohaceny o výsledky projektů programu HORIZON 2020 (MaaS4EU, MoTiV, SIADE) v oblasti inteligentní veřejné dopravy a byly připraveny na zavedení v několika středoevropských venkovských oblastech. Tento navazující přístup byl realizován prostřednictvím šesti pilotních projektů, jejichž cílem bylo prokázat přenositelnost a přidanou hodnotu přístupů inteligentní veřejné dopravy pro lepší služby mobility ve venkovských oblastech, a dále prostřednictvím dvou akčních plánů, které zdůraznily, jak lze nadnárodní strategii poskytovanou projektem Rumobil uplatnit v jiných regionech.
 
Inteligentní řešení mobility, která umožňují změnit chápat veřejnou dopravu spíše jako službu mobility reagující na poptávku než jako komoditu, jsou úzce spjata s řešeními ITS, která dosud nepronikla do okrajových regionů. Projekt RegiaMobil si proto kladl za cíl demonstrovat nadnárodní přenositelnost a účinnost již vyvinutých přístupů k inteligentní veřejné dopravě reagující na poptávku, aby podpořil a připravil jejich zavádění.

RegiaMobil na nadnárodní úrovni shromáždil zkušenosti orgánů veřejné správy, výzkumu a provozovatelů veřejné dopravy.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
I - zvýšení integrace dopravních módů
Odpovědnost  Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung
Zúčastněné strany T Bridge S.p.A
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt
Landratsamt Rottal-Inn
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Grad Osijek
JIKORD s.r.o.
Žilinská univerzita v Žiline
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.
Financování Program Interreg CE částkou 1 660 086 EUR
Harmonogram 4/2020 – 3/2022
Kontakt

https://keep.eu/projects/24821/Enhancing-Mobility-Services-EN/