ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

LAirA

Název projektu anglickyLandside Airport Accessibility

Popis projektu
Projekt LAirA řešil konkrétní a významnou výzvu multimodální, inteligentní a nízkouhlíkové integrace letišť v mobilních systémech funkčních městských oblastí (FUA) ve Střední Evropě (CE). Rozsah a rostoucí trend leteckého provozu (10% ročně v EU) vyžaduje opatření pro přístup FUA k letištím na pevnině. Evropská komise stanovila prioritu tohoto tématu ve strategii letectví pro Evropu a v šesté zprávě o hospodářské, sociální a územní soudržnosti. LAirA snižuje spotřebu energie a dopady dopravních činností na životní prostředí v centrech a vnitrozemí FUA změnou chování cestujících a zaměstnanců na letištích a vytvářením nových strategií veřejných subjektů v plánování nízkouhlíkové mobility.
 
Projekt se zaměřil na 56 milionů cestujících a 39 000 zaměstnanců letištních systémů ve FUA ve Vídni, Budapešti, Varšavě, Miláně, Stuttgartu, Dubrovníku a Poznani. LAirA mění kapacity veřejných subjektů, zejména místních a regionálních orgánů a letišť, společného plánování a implementace řešení nízkouhlíkové mobility v nadnárodním a inovativním komplexním přístupu, který integruje sedm klíčových tematických oblastí: elektromobilita, spojení Air-Rail, pěší a cyklistická doprava, sdílená mobilita, ITS, plánování cest, silniční veřejná doprava. Vyvíjí a aplikuje nástroje inteligentního dopravního systému pro plánování nízkouhlíkové mobility, buduje nadnárodní vzdělávací kurzy a modely pro zvýšení kapacit subjektů veřejného sektoru a zajišťuje přijetí finančně životaschopných akčních plánů a strategií v oblasti nízkouhlíkových technologií ze strany partnerů.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
I - zvýšení integrace dopravních módů
Odpovědnost  MUNICIPALITY OF 18TH DISTRICT OF BUDAPEST
Zúčastněné strany SEA MILAN AIRPORTS
STUTTGART REGION ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION
CITY OF DUBROVNIK DEVELOPMENT AGENCY
AUSTRIATECH LTD - FEDERAL AGENCY FOR TECHNOLOGICAL MEASURES
BUDAPEST AIRPORT LTD
REGIONAL GOVERNMENT OF THE MAZOWIECKIE VOIVODESHIP
DUBROVNIK AIRPORT LTD
AIRPORT REGIONS COUNCIL
CITY OF POZNAN
Financování Program Interreg CE částkou 1 944 035 EUR
Harmonogram 5/2017 – 12/2019
Kontakt

https://keep.eu/projects/18203/Landside-Airports-Accessibi-EN/