ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

HARMONY

Název projektu anglickyHolistic approach to improved, sustainable transport

Popis projektu
Projekt HARMONY vyvinul novou generaci harmonizovaných nástrojů územního a multimodálního plánování dopravy, které komplexně modelují dynamiku měnícího se odvětví dopravy a prostorové organizace: Umožnil orgánům metropolitních oblastí udržitelným způsobem vést přechod k nové éře nízkouhlíkové mobility.

Byly zřízeny laboratoře, aby občané, úřady a průmysl společně navrhli nové koncepty mobility a organizace zabývající se užitím prostoru. Zároveň se konaly demonstrace s elektrickými autonomními vozidly a drony, aby bylo možné pochopit jejich požadavky v reálném životě. Byly zorganizovány průzkumy trhu za účelem získání preferencí a reakcí aktérů nákladní dopravy na společně vytvořené koncepty a předvedené nové technologie mobility.

Sada modelů HARMONY byla navržena k hodnocení vícerozměrných dopadů nových konceptů a technologií mobility. Tato modelová sada integruje:
  • Modely využití půdy (strategické / dlouhodobé),
  • Modely založené na lidech a nákladní dopravě (taktické / střednědobé)
  • Modely multimodální sítě (provozní / krátkodobé) umožňující vertikální plánování

Tento integrovaný přístup byl nezbytný pro orgány, aby pochopily, zda jsou jejich politiky udržitelné, a zároveň přispívají k plnění cílů COP22, sociální rovnosti a dobrých životních podmínek. Modelová sada HARMONY je také spojena s celoevropským modelem pro další identifikaci dopadu konceptů a technologií na úrovni TEN-T.

Koncepty a modelová sada HARMONY byly aplikovány a validovány v šesti metropolitních oblastech EU na šesti koridorech TEN-T:
  • Rotterdam (NL),
  • Oxfordshire (Velká Británie)
  • Turín (IT)
  • Athény (GR)
  • Trikala (GR)
  • Hornoslezsko-zaglebská metropole (PL)

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI -
Odpovědnost  UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Zúčastněné strany TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
PANEPISTIMIO AIGAIOU
UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON
INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS)
AIMSUN SLU
TRT TRASPORTI E TERRITORIO SRL
ENIDE SOLUTIONS .S.L
SIGNIFICANCE BV
AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH
ARRIVAL LTD
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
MOBY X SOFTWARE LIMITED
ASSOCIAZIONE URBAN LAB
GRIFF AVIATION AS
OXFORDSHIRE COUNTY COUNCIL
ANAPTYXIAKI ETAIREIA DIMOU TRIKKAION ANAPTYXIAKI ANONYMI ETAIREIA OTA
COMUNE DI TORINO
GEMEENTE ROTTERDAM
ORGANISMOS ASTIKON SYGKOINONION ATHINON AE
GORNOSLASKO-ZAGLEBIOWSKA METROPOLIA
Financování Program H2020 částkou 7 430 895 EUR
Celkem  7 649 645 EUR
Harmonogram 6/2019 – 11/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/815269