IAT – Mezinárodní automatizovaná doprava

Název projektu anglickyIAT – International Automated Transport

Popis projektu
Projekt IAT navazuje na výsledky projektu WEpod (vývoj autonomních vozidel). Vývoj autonomních vozidel v Gelderlandu a Německu pokračuje po tři roky. Díky příspěvku Interreg budou posíleny malé a střední podniky v pohraničí mezi Nizozemím a Německem. Zároveň bude podpořena budoucí podoba dopravy a logistiky. Na straně NL proběhly jízdy autonomních vozidel opět na vybavené trase mezi Ede a Wageningen, jako v projektu WEpod. Na letišti Weeze byly zkoušky platooningu kooperativních nákladních vozidel. Byl vyzkoušen přeshraniční provoz vozidel do Německa.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Zúčastněné strany Nizozemská vláda, 20 nizozemských a německých podniků, Technická univerzita v Delftu, Univerzita aplikovaných věd HAN a Německý institut pro ochranu klimatu, energetiku a mobilitu (IKEM)
Financování Celkem projekt: 8,5 milionu EUR
Z toho EU: 3,7 milionu EUR
Harmonogram 2015 - 2018
Kontakt Provincie Gelderland:
Martijn Bruil