Databáze omezení výšky a šířky vozidel

Název projektu anglickyDatabase of Height and Width Restrictions

Popis projektu
Databáze obsahující informace o výškách mostů a tunelů, omezení hmotnosti a další užitečné informace o speciálních vozidlech. Databáze obsahuje informace, které jsou důležité pro řidiče výjimečné silniční dopravy. Databáze je předpokladem pro ITS pro tato vozidla. Účinnost: kvalita dat, open data, méně nelegálních přeprav, lepší vymáhání práva. Efektivita: nižší náklady na řízení.

Výsledky jsou pozitivní: ve staré situaci by dopravní společnost požádala o výjimku silniční úřady v průměru 11,8 krát. Dopravní společnosti v současné době požadují výjimky v průměru 80 krát. Toto je nárůst na hodnotu 7 faktoru, který udává, kolikrát se snížila abnormální doprava nelegálně přepravovaná po silnici. Přepravci zaplatí malou částku s každou výjimkou, o kterou požádají, takže návratnost investic se očekává do pěti let. 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Zúčastněné strany RDW, silniční úřady, Geonovum, Kadaster (katastr nemovitostí), vývojáři softwaru, sektorové organizace, donucovací orgány
Financování 1 milion EUR / jednorázově / veřejné zdroje
Harmonogram 2014