NLIP Neutrální logistická informační platforma

Název projektu anglickyNLIP Neutral Logistic Information Platform

Popis projektu
NLIP je nejmodernější informační kanál. Používání NLIP zajišťuje, že strany budou časem předávat informace pouze jednou. Ty se pak sdílí se všemi datovými platformami, které jsou součástí logistického toku. Vlastník informací rozhoduje, s kým jsou informace sdíleny a za jakých podmínek, a proto si vždy nad nimi udržují kontrolu. Cílem je maximalizovat dostupnost dat pro příslušné strany.

NLIP vychází z poznatků a zkušeností získaných z práce s existujícími úspěšnými informačními platformami Schiphol (Cargonaut), Amsterdamskými a Rotterdamskými přístavními úřady (Portbase) a vládou (Digipoort) a do ní budou přidány nové platformy. Všechny tyto platformy "mluví navzájem" a mělo by vše nakonec vést k jedné integrované platformě.Cílem je, aby 90% nizozemského dodavatelského řetězce bylo propojeno s NLIP a aby všechny podniky a veřejné orgány navzájem komunikovaly standardně prostřednictvím této platformy do roku 2020.

Ve spolupráci s účastníky trhu se vyvíjí účinný, inteligentní a robustní přístupový systém pro nákladní automobily na terminálech a obchodních místech. Pilot zaměřený na jednotné registrační postupy probíhá, a pokud bude úspěšný, lze je rozvinout na národní úrovni.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • e)
  • f)
Zúčastněné strany Logistika Nejvyšší tým, Connekt, EVO, Schiphol Group, Přístavní úřad v Rotterdamu, TLN, FENEX, VRC, ECT, KLM, Ministerstvo financí (Celní správa), Generální ředitelství pro veřejné práce a vodní hospodářství (RWS), Cargonaut, Portbase, Přístavní úřad v Amsterdamu, LINC, ACN, APMT, Frugiventa, Flora Holland, Logius, Technická univerzita v Delftu
Financování 6 milionů EUR / roční / zdroje veřejné / zdroje soukromé
Harmonogram 2012 - 2018
Kontakt Top team Logistics/Connekt:
Machteld Leijnse: Leijnse@connekt.nl