Open data parkování

Název projektu anglickyOpen Parking Data

Popis projektu

Otevřená/open data o parkování jsou odpovědná za 5-20% snížení dopravy pro vyhledání volného parkovacího místa ve městech s regulovaným parkováním. To je možné díky přístupu k dynamickým datům parkování. Poskytovatelé služeb mohou pak informovat účastníky silničního provozu o tom, kde a kdy existují volná parkovací místa. Projekt má vícestupňový cíl: do konce roku 2014 mělo 35 obcí zpřístupnit svá dynamická data o parkování. Do konce roku 2015 musí 95 % těchto měst zpřístupnit svá dynamická data o parkování.

Cílem open data o parkování je dosáhnout snížení dopravy ve městech s regulovaným parkováním a kvalitativních cílů, jako je snížení emisí CO2 a NOx. Navíc má projekt následující cíle:

  • "Efektivnější vláda"; řízením open dat a rozšířením na RDW lze vytvořit obecnou a celostátní infrastrukturu, do které se mohou zapojit obce
  • "Poskytování dobré kvality dat a kvality služeb"; většina statických dat je již přítomna v národním registru o parkování, takže je efektivní používat tento zdroj. Data, která nejsou k dispozici pro RDW, jsou poskytována komerčními provozovateli, například P1, Q-Park atd.
  • "Aktivní účast na změnách řetězců" pomáhá rozvíjet nové informační služby.

Dosud byly dosaženy následující výsledky
  • Počet transakcí do května 2014: 35.820
  • 141 obcí s informacemi o placených parkovacích místech na ulici
  • 65 obcí a 13 soukromých stran s informacemi o "garážovém parkování"
  • 22 obcí a 9 soukromých stran s informacemi o "parkování na místě s bariérou/závorou"
  • obcí a 3 soukromé strany s informacemi o "stránkách P + R"
  • 15 zainteresovaných stran o nákup dat o parkování
  • Již dvě města zveřejňují data dynamického parkování v červenci 2014

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU e)
Zúčastněné strany RDW, Obce, Provozovatelé parkovacích míst, Poskytovatelé služeb, Dopravní informace, Dodavatelé parkovacích systémů
Financování 1 milion EUR / 1 rok / veřejné zdroje
Harmonogram 2014