COMPASS4D

Název projektu anglickyCOMPASS4D

Popis projektu
Manažeři silniční dopravy, dodavatelé silniční infrastruktury, dopravci a jejich řidiči a další účastníci silničního provozu spolupracují na tom, aby každá cesta byla co nejúčinnější, bezpečnější a pohodlnější. Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) jsou segmentem odvětví dopravy, které zaznamenává stálý růst. C-ITS umožňuje vozidlům komunikovat s jinými vozidly, jinými účastníky silničního provozu a silniční infrastrukturou. Služby C-ITS také radí řidičům.

Projekt European Compass4D se zaměřil na tři služby, které zvýší bezpečnost a komfort řidiče snížením počtu a závažnosti nehod, optimalizací rychlosti vozidla na křižovatkách a předcházením kolonám a kongescím. Tyto tři služby jsou:
  • energeticky účinná křižovatka (Energy Efficient Intersection, EEI)
  • varování před nebezpečím na silnici (Road Hazard Warning, RHW)
  • varování před přestupkem jízdy na červenou (Red Light Violation Warning, RLVW)

Služby Compass4D mají rovněž pozitivní dopad na místní prostředí tím, že snížují emise CO2 a spotřebu paliva u dotčených vozidel.Služby Compass4D byly v průběhu jednoho roku pilotně zavedeny v sedmi městech: Bordeaux, Kodaň, Helmond, Newcastle, Thessaloniki, Verona a Vigo. Zkoušení předcházela jednoletá implementační fáze, během níž všichni partneři konsorcia spolupracovali. Celkově se během tříletého období projektu Compass4D instalovalo zařízení a uskutečnily kooperativní služby pro téměř 300 silničních systémů a dopravních signalizací a ve více než 600 vozidlech, do kterých se zapojilo během zkušební fáze více než 1 200 řidičů. Služba varování před přestupkem jízdy na červenou odesílá zprávy zvyšující pozornost řidičů na křižovatkách se SSZ, aby se snížil počet kolizí nebo jejich závažnost. Tato služba bude také řešit výjimečné situace, jako je upozornění jiných vozidel, že nouzové vozidlo se blíží nebo porušuje červené světlo. Služba varování před nebezpečím na silnic snížuje počet a závažnost kolizí na silnici zasláním varovných zpráv řidičům, kteří se blíží a hazardují (překážky, dopravní nehoda atd.). Odeslané zprávy zvýší úroveň pozornosti řidičů a informují je o vhodném chování v konkrétních situacích, jako jsou například kolony. Služba energeticky účinná křižovatka (EEI) sníží spotřebu energie a emise vozidla na křižovatkách se SSZ. Vybraným vozidlům (těžká nákladní vozidla, pohotovostní vozidla, veřejná doprava) bude při přiblížení na křižovatku uděleno zelené světlo, čímž se zabrání jejich zastavení a zpoždění. Tato služba také poskytne informace dalším řidičům, aby předvídali současné a nadcházející fáze semaforu a odpovídajícím způsobem přizpůsobili svou rychlost (GLOSA).Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  ERTICO
Zúčastněné strany 31 partnerů z průmyslu, výzkumu a veřejného sektoru
https://cordis.europa.eu/project/rcn/191947/factsheet/en
Financování Celkem pro projekt: 10 milionů EUR
Z toho z prostředků EU: 5 milionů EUR
Harmonogram 2014 - 2018