Vážení za jízdy

Název projektu anglickyWeigh-In-Motion

Popis projektu
Vážení za jízdy (WiM), společný mezinárodní termín pro dynamické systémy měření zatížení náprav, je účinným prostředkem v kombinaci s kamerami pro mapování dopravních proudů na nizozemských dálnicích pro snížení přetížení. Společnost RWS od roku 2001 buduje systémy WiM (body vážení) na hlavních komunikacích. Projekt WiM II rozšířil tyto systémy WiM do národní sítě o 20 měřicích bodech v roce 2013.

V roce 2010 se RWS a Inspekce životního prostředí a dopravy (ILT) rozhodly řešit problém přetížení prostřednictvím strukturální spolupráce. Toto rozhodnutí bylo zaznamenáno v protokolu s dobou platnosti od roku 2011 do roku 2014. Protokol popisuje společný cíl dosáhnout snížení o nejméně 5%, což znamená, že stávající procentní sazba porušení předpisů o 15% pro přetížení bude snížena na méně než 10 procent. Zamýšlenými účinky jsou prevence poškození silnic a nekalá konkurence.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Zúčastněné strany RWS, Vodní služba, Doprava a životní prostředí, Centrální poskytovatel informací (CIV), Inspekce životního prostředí a dopravy (ILT)
Financování 4 miliony EUR / jednorázově / veřejné zdroje
Harmonogram 2010 - 2013