INTERCOR

Název projektu anglicky
Interoperable Corridors linking the C-ITS corridor initiatives of the Netherlands C-ITS Corridor NL-DE-AT and the French SCOOP@F and extending to United Kingdom and Belgium C-ITS initiatives to achieve a sustainable network of corridors providing continuity of C-ITS services and offering a TestBed for beyond Day-One C-ITS service development

Popis projektu
Cílem projektu je umožnit vozidlům a související silniční infrastruktuře komunikovat data přes mobilní telefony, ITS G5 nebo kombinaci obou sítí na silničních koridorech přes Nizozemsko, Belgii, Velkou Británii a Francii. Projekt se soustředí na interoperabilitu služeb, zatímco celkové cíle jsou efektivnější a pohodlnější mobilita osob a zboží.

InterCor je evropský projekt týkající se nástroje pro dopravní propojení Evropy. Tento projekt, který řídí Rijkswaterstaat, má za cíl harmonizovat služby a propojit stávající koridory a iniciativy v Nizozemsku, Francii, Velké Británii a Belgii. Projekt využívá hybridní komunikaci na dlouhé vzdálenosti (mobilní 3 / 4G LTE) i krátké vzdálenosti (WiFi-P). Projekt InterCor plánuje dosáhnout udržitelné sítě C-ITS koridorů, které zajišťují kontinuitu a slouží jako zkušební stanice pro rozvoj služeb C-ITS a další.

V Nizozemsku bude projekt stavět na službách vyvinutých dříve pro kooperativní ITS. Ty budou koordinovány s podobnými službami ve francouzském projektu SCOOP@F. Navíc provincie Severní Brabant a Utrecht dále rozvíjejí a koordinují následující služby: parkování pro nákladní automobily, GLOSA (související se semafory) a informace o řízení tunelu. Bude také přidáno několik nových základních logistických služeb C-ITS. Technické specifikace pro hybridní komunikaci, bezpečnost a implementaci testů budou dále rozvíjeny ve spolupráci s národními jednáními pro Architekturu & interoperabilitu a zabezpečení. Ověření společného souboru technických specifikací se provedlo zkoušením interoperability vozidel koncových uživatelů ve vozidle a silničních stanic ITS ze čtyř členských států EU prostřednictvím souboru čtyř akcí TESTFEST pro interoperabilitu.

První TESTFEST zaměřený na služby ITS G5 (Wifi-p) se uskutečnil v Nizozemsku díky spolupráci projektů InterCor a C-ITS Corridor. TESTFEST nebyl omezen pouze na partnery InterCor, ale byl otevřen všem ostatním zúčastněným stranám. Během reálných provozních podmínek byla uvedena dopravní situace na A16. Bylo zpřístupněno několik takzvaných virtuálních testovacích scénářů, jako jsou služby v oblasti signalizace do vozidel (IVS) a tunelové scénáře, prostřednictvím pevných a mobilních jednotek na straně silniční infrastruktury (RSU) pro testování v reprezentativním laboratorním prostředí. Obrovské množství shromážděných dat bude vyhodnoceno a využito pro upřesnění specifikací systému a prvních služeb. Výměna znalostí mezi silničními orgány a účastníky trhu a vzájemně mezi stranami na trhu byla vnímána jako velmi pozitivní.

Skutečnost, že vývoj technologie dosáhl další fáze, byla prokázána náhlým zájmem softwarových společností pro TESTFEST a přítomností mnoha mezinárodních silničních úřadů a dodavatelů pro automobilový průmysl. Po tomto zkoušení TESTFEST můžeme společně pracovat na rozsáhlém zavádění služeb ITS-G5 v Evropě.
TESTFEST následoval po instalacích, které se již uskutečnily v Nizozemsku, během nichž byly testovány služby Road Works Warning s pevnými i mobilními majáky, Prove Vehicle Data o vozidle a Varování před rizikem kolize.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Odpovědnost  Rijkswaterstaat
Zúčastněné strany Rijkswaterstaat, provincie Utrecht, provincie Noord-Brabant, ve spolupráci s příslušnými orgány z Francie, Velké Británie a Belgie. Spolufinancováno Evropskou unií.
https://intercor-project.eu/homepage/consortium/
Financování Celkem projekt: 30 milionů EUR
Spolufinancování z EU: 15 millionů EUR v rámci nástroje pro propojení Evropy
Harmonogram 2016 - 2019
Kontakt https://intercor-project.eu/