HeERO-NL

Název projektu anglickyHeERO-NL

Popis projektu
Projekt je zaměřen na implementaci a testování PanEurope eCall, aby byl připraven k přechodu na provoz. Cílem je, aby byl signál eCall nejen předán záchranným službám, ale i centrálám řízení dopravy společnosti Rijkswaterstaat a všemi místními správci silnic, aby se negativní účinky nehody na dopravní proudy mohly co nejvíce minimalizovat. Pracovní infrastruktura pro příjem a zpracování eCall v rámci řetězce nouzových služeb, využití informací pro řízení dopravy, vyšetřování používání eCall při přepravě nebezpečných látek.

Výsledkem projektu je provedení testování, hodnocení a kontrola interoperability EU je součástí projektu HeERO-EU.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU d)
Odpovědnost  Rijkswaterstaat
Zúčastněné strany Rijkswaterstaat, Policie, Centra řízení dopravy, RDW Národní registr vozidel a řidičských oprávnění
Financování Celkový rozpočet: 1,6 miliardy EUR, z EU 700 000 EUR, policie 380 000 EUR, agentura pro vodní cesty a veřejné práce 350 000 EUR, generální ředitelství pro mobilitu a dopravu 250 000 EUR.
Harmonogram 06/2012: dokončení testování infrastruktury, 12/2012: dokončení hodnocení, 02/2013: infrastruktura upravená na výsledky EU, 06/2013 modifikovaná infrastruktura testována, podzim 2013: plný provoz.
Kontakt Jan van Hattem - Rijkswaterstaat: jan.van.hattem @rws.nl