Nejlepších 5 zlepšení dat

Název projektu anglickyTop 5 Data Improvement

Popis projektu

Myšlenkou je, že dobře informovaní cestovatelé cestují inteligentněji. To vede k menšímu zpoždění a lepšímu využití silnic. Dobré informace o cestování vyžadují spolehlivá, aktuální a úplná data jako zdroj informací. Datová dodávka je součástí informačního řetězce. Projekt je monitorován z hlediska dodávaných dat. Na žádost účastníků trhu jsou k dispozici údaje o silničním provozu, umístění, maximálních rychlostech, zbývajících indikacích a dopravních opatřeních ve scénářích řízení. Účastníci trhu uvedli, že Top 5, jim umožňuje poskytovat dobré služby uživatelům silnic prostřednictvím soukromých
informačních služeb.


Cílem projektu je přístup k datům veřejných organizací a strukturální zajištění přístupu. Projekt je monitorován na základě poskytnutých údajů. Ve spolupráci
s jinými projekty Optimalizace využívání se získá přehled o vlivu řetězce na přístupnost (VVU).

Počáteční dodávky dat se uskutečnily 15. února 2014. Tehdy poskytovatelé soukromých služeb představili svou první verzi informačních služeb částečně na základě těchto dat a zpřístupnili ji veřejnosti (například prostřednictvím app store ke stažení). Tyto aplikace jsou povinny používat data v Top 5. Práce se nyní soustředí na zlepšení zabezpečení dat. Dokončení projektu je naplánováno na 1. září 2014.
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
Financování 3 miliony EUR / 1 rok / veřejné zdrojeinisterstvo I en M, 11 oblastí Optimalizace využívání, NDW, RWS / CIV, Koordinační skupina LVMB
Harmonogram 2014