Platooning kamionů

Název projektu anglickyTruck Platooning

Popis projektu
Samotný sektor dopravy je odpovědný za přibližně 25% všech emisí CO2 v rámci EU. Tento údaj je třeba podstatně snížit, až o 60%. Jednou z inovací, které pomohou, je platooning kamionů, tedy řazení kamionů za sebe, kdy pouze první vozidlo je řízené řidičem, další jsou autonomní. Jedná se o elektronické propojení kamionů pomocí GPS, WiFi a radaru. Rychlost a trasa jsou určeny vozem vpředu a ostatní vozidla se s ním automaticky pohybují v těsné vzdálenosti, aniž by vyžadovala činnost ze strany řidiče. Tím se uvolní prostor na cestách pro další vozidla. Platooning nákladních vozidel proto podporuje dopravní proud, zlepšuje bezpečnost silničního provozu a umožňuje úsporu, pokud jde o palivo a emise CO2, pokud se udržuje konstantní rychlost.

Nizozemská podnikatelská sféra a odvětví dopravy se domnívají, že platooning nabízí spoustu příležitostí. Byly uzavřeny dohody s četnými stranami, včetně společností Peter Appel Transport, Simon Loos, Unilever, Albert Heijn a Jumbo, ale také Top Sector Logistics a ANWB, aby v příštím roce v praxi zkoumali, jak mohou platooning nákladních vozidel využívat a integrovat do svých logistických procesů. Na různých silnicích v Nizozemsku budou vedeny konvoje platooningu dvou až tří nákladních automobilů. Cílem těchto případů v reálném životě je shromáždit více zkušeností, aby se výcvik mohl přesunout do další fáze inovačního cyklu.

Sektor dopravy neustále pracuje na inovacích s cílem zlepšit silniční dopravu. Tento vývoj je dobrým příkladem takové inovace. Je úspornější, bezpečnější a účinnější než běžné řízení kamionů. Touto zkouškou demonstruje dopravní sektor své ambice zajistit, aby Nizozemsko zůstalo v budoucnu globálním lídrem v oblasti logistiky.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Zúčastněné strany Rijkswaterstaat, Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí, TNO, TLN, Přístavní úřad Rotterdam, DAF
Financování Každá ze stran financovala vlastní investice
Harmonogram 2018