Mobilita v Sensor City (ve městě Assenu)

Název projektu anglickySensor City Mobility

Popis projektu
Od roku 2010 do roku 2014 fungovalo „město senzorů“ Assen jako živá laboratoř inovačního projektu Sensor City Mobility. Projekt byl realizován konsorciem mobility, které se skládalo ze 14 stran vládního a podnikatelského sektoru v Nizozemsku. Během projektu byla v Assenu realizována rozsáhlá síť městských senzorů. Cílem projektu bylo podpořit inovace v oblasti služeb cestovního ruchu a služeb řízení dopravy. Projekt byl zakončen experimentem, ve kterém více než 150 cestujících v okolí Assenu testovalo řadu nových služeb pomocí senzorové technologie ve svých vozidlech a na svých smartphonech. Tyto inteligentnější služby umožňují řidičům spíše předvídat než reagovat na převažující dopravní situaci. Cestující s osobním cestovním poradenstvím tak mohou získat jednodušší, chytřejší a produktivnější informační přístup ke své cestě. Nové služby mobility zároveň přispívají k dosažení cílů hromadné dopravy, jako je podpora dopravního proudu, bezpečnost a snížení emisí z vozidel.

Cílem Sensor City Mobility je vyvíjet a testovat inovativní cestovní informace a služby řízení provozu. Účastnící se cestující mohli využívat osobní cestovní poradenství získané prostřednictvím služeb, aby usnadnily, a chytřeji a lépe využívaly cestovní volby. Současně nové služby mobility pomohly dosáhnout cílů kolektivní mobility, jako je podpora silničního provozu, bezpečnost a snížení emisí z vozidel.

Projekt Sensor City Mobility byl podrobně hodnocen. Rozvinuté služby poskytly smíšené výsledky, avšak kvůli omezenému počtu účastníků, přibližně 130, výsledky nejsou vždy reprezentativní:
  • Monitorování stylu jízdy poskytlo službu, která dává účastníkům okamžitou zpětnou vazbu o jejich stylu jízdy, který je vyjádřen jako ukazatel, který umožnil účastníkům vidět, jak by mohly zlepšit svůj styl řízení. Ukazatel se zlepšil, jak projekt postupoval.
  • Služba inteligentního směrování poskytla doklad o koncepci služby, která využívá metodu plánování trasy, která zohledňuje změněné, aktuální a budoucí dopravní situace a rozděluje poptávku po dopravě na všechny dostupné trasy.
  • Parkovací služba poskytla službu, která může rychle a chytře přivést účastníky k parkovišti v Assenu, a tím omezit objem dopravy pro vyhledávání parkování.
  • Multimodální cestovní poradenství v automobilové službě poskytlo službu, která může vydat multimodální cestovní poradenství v případech, kdy přechod na jiný způsob dopravy může mít za následek cestovní přínosy.
  • Služba ReisAlarm App vytvořila aplikaci, která může účastníkům poskytnout cestovní poradenství pro jízdy v autě, hromadnou dopravu a přestupy v zařízeních P+R. Aplikace ReisAlarm navíc vydává cestovní informace o tom, jaký je nejlepší čas odjezdu pro cestující, aby se dostavili na své schůzky včas.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Podpoří prioritní akci EU b)
Zúčastněné strany DySI, Elevation Concepts, město Assen, Goudappel Coffeng, Peek Imtech, Magicview, Mobuy, NXP, 9292, Parkingware, Dopravní poradenství Quest, Stichting Sensor City, TNO a TomTom​
Financování 12,6 milionu EUR / jednorázově / PPS
Harmonogram 2014