DITCM Nizozemská integrovaná zkušební infrastruktura pro kooperativní mobilitu

Název projektu anglickyDITCM Dutch Integrated Test Site for Cooperative Mobility

Popis projektu
DITCM je nizozemskou zkušebnou pro vývoj a zkoušení služeb a systémů inteligentní mobility. Zahrnuje všechny systémy pro účely Lepšího využívání, kooperativní služby a systémy řízení provozu, stále komplexnější technicky i organizačně. Zástupci veřejných orgánů, znalostních institucí a soukromého sektoru (více než 20) spolupracují v rámci DITCM. DITCM se skládá ze dvou aspektů:
  • Rozvoj a šíření předkonkurenčních znalostí a poznatků v otevřeném, inovačním vývojovém prostředí a formulování společného programového přístupu (plán zvaný cestovní mapa) pro řízení dopravy a kooperativní systémy
  • Sdílení a společné využívání (nákladných) zařízení s cílem urychlit testování a vývoj
Výhodou, kterou nabízí DITCM, je lepší harmonizace mezi veřejnými orgány, soukromým sektorem a znalostními institucemi z hlediska rozvoje, standardizace, architektury (na úrovni celého řetězce), testování, certifikace a evropské harmonizace. Příklady potenciálních projektů, které z toho budou mít prospěch v blízké budoucnosti, zahrnují Praktijk Proef Amsterdam - PPA (v automobilu), Lepší využívání a Dynamické maximální rychlostní limity (Dynamax) v automobilu.
DITCM se nachází v oblasti Brainport, kde probíhají nejrůznější projekty od rozvoje konceptu až po nasazení v otevřeném vývojovém prostředí. Toto prostředí zahrnuje: Instrumentované komunikační cesty ITS městské (Helmond, Eindhoven) i dálniční. Vybavená vozidla, skupiny uživatelů, zkušební činnosti, analytické činnosti prostřednictvím centra řízení/ poradenské laboratoře řízení vozidel.

DITCM se řadí mezi hnací sílu rozvoje a realizace inteligentní mobility v Nizozemsku (s celoevropskou perspektivou). Také urychluje zavádění řešení z Nizozemska do zbytku Evropy. S DITCM mají strany v úmyslu být maximálně připraveny pro Horizon2020 a budoucí vývoj akčního plánu ITS.
Plně funkční prostředí má maximální rozsah zařízení a umožňuje, aby mohly být testovány různé scénáře v kontrolovaném prostředí, než budou uvedeny jinde v Nizozemsku nebo v Evropě na místech se skutečnými problémy s mobilitou.

DITCM identifikovala tři programové přístupy, v nichž partneři očekávají efektivní sdílení inovací:
  • kooperativní systémy a lidský faktor
  • vývojové prostředí pro kooperativní systémy
  • studie pro kooperativní systémy


Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  TNO
Zúčastněné strany NHTV, TNO, TU Eindhoven, Fontys Hogeschool, TU Delft, Beter Bereikbaar Zuid-Oost Brabant, automobilový průmysl NL, NXP Semiconductors, Logica, TomTom, Vialis, Technologie, obec Helmond, Brainport Development, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, DAF, IBM, Nokia, Peek Imtech, provincie Noord-Brabant, Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí.
Financování Finanční příspěvky partnerů a financování projektů (zadávání veřejných zakázek, programy)
Harmonogram 11/2010: Zahájení spolupráce
05/2011: Formalizace spolupráce v LOI
2010-2012: Zřízena zkušební stanice
10/2012: Plán DITCM
2012-2013-2014: Zahájení různých projektů v prostředí DITCM, národní i mezinárodní
V roce 2014 a dále: rozvinutá řešení, která byla prokázána v DITCM na jiných místech2014
Kontakt TNO:
Joëlle van den Broek: joelle.vandenbroek@tno.nl