NDW data z plovoucích vozidel

Název projektu anglickyNDW Floating Car Data

Popis projektu
Během posledních dvou let se NDW zaměřuje na jiný způsob shromažďování jízdních dob pro účely řízení provozu. Důvodem je to, že stále více partnerů NDW chce snížit množství zařízení na cestě, a přitom získá informace o větším počtu silnic. Floating Car Data (FCD) je potenciálním řešením a společnost NDW proto zkoumala možnosti a kvalitu dat nabízených touto technologií. Výsledky byly tak pozitivní, že byly podány nabídky na poskytování služeb FCD po celém území Nizozemska. Smlouva byla udělena společnosti Be-Mobile.

Cestovní doby vypočítané na základě FCD jsou k dispozici od 1. března 2017. Tyto údaje jsou zpřístupněny partnerům a uživatelům NDW i formou open dat. Podkladové "surové" FCD nejsou uvolněny a jsou dostupné pouze v prostředí digitálního partnera. NDW se rozhodla pro otevřená data, protože všichni její partneři a uživatelé se domnívají, že je důležité zpřístupnit data o dopravním provozu. Uvolnění cestovní doby vypočtené na základě FCD zajišťuje větší vnitrostátní pokrytí, což umožňuje poskytovatelům služeb i nadále předávat informace o cestovní době a dále optimalizovat svoje služby. Dále mohou veřejné orgány nadále dodržovat svou povinnost otevřenosti v oblasti dat.

V současné době jsou cestovní doby vypočteny z dostupných FCD pouze pro část Nizozemska. V průběhu letošního roku budou FCD postupně nahrazovat současnou metodu shromažďování informací o cestovní době a data pro zbytek země budou uvolněna.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Zúčastněné strany NDW a Be-Mobile
Financování Smlouva byla uzavřena na nejméně jeden rok s možností tříletých prodloužení. Veřejné zdroje.
Harmonogram 2018