HEERO 1 Harmonizovaný evropský pilot pro eCall

Název projektu anglickyHEERO 1 Harmonised eCall European Pilot

Popis projektu
Zavedení provozního pilotního systému eCall ve zkušební oblasti s cílem provést nezbytné úpravy norem eCall a posouzení organizačních a finančních rámců s cílem dosáhnout zavedení systému eCall v Nizozemsku a jeho pozitivní důsledky.

Cíle
 • Nizozemsko mělo aktivní roli a pracovalo na normách pro minimální soubor dat (MSD) a také na rozšíření, včetně těžkých užitkových vozidel a služeb třetích stran.
 • Spuštění zkušebního systému pro příjem eCall
 • Technický a procesní návrh informačních toků
 • Ze 112 / MK do RWS
 • Vzájemná komunikace mezi úřady silničního provozu
 • Interoperabilita
 • Dekodér VIN
 • Doplňkové služby / after market trhy jiné než nákladní
 • Nákladní vozidla / VGS
 • Metoda zkoušení
 • TPS
 • Průzkum mezi uživateli
 • Promo aktivity

S pomocí Nizozemí byla zavedená norma pro MSD přizpůsobena pro použití v nákladní dopravě a službách třetích stran. To také přispělo k tomu, že MSD bude v budoucnu bezpečná. Bylo rozhodnuto o realizaci zkušebního systému, který by byl co nejvíce podobný provoznímu systému. Byl použit k částečnému provedení technických testů a testů scénářů. Funkční návrh byl realizován a testován před pilotem. To poskytlo přehled o potřebných úpravách. V letech 2012 a 2013 se uskutečnily dvě národní konference a demonstrace v rámci iMobility Challenge ve Valkenburgu v Nizozemsku v roce 2013. (Zdroj: Závěrečná zpráva HeERO - NL, 24. ledna 2014)


 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU d)
Zúčastněné strany Ministerstvo bezpečnosti a spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Policie, RWS, RDW, zakládaná celostátní Organizace pro řešení incidentů, Hasičský záchranný sbor, Zdravotní ambulance
Financování 2,7 milionu € / jednorázově / veřejné zdroje
Harmonogram 06/2012: dokončení testování infrastruktury, 12/2012: dokončení hodnocení, 02/2013: infrastruktura upravená na výsledky EU, 06/2013 modifikovaná infrastruktura testována, podzim 2013: plný provoz.