Snížení přestupků nedodržení omezené výšky vozidel před vjezdem do Velsertunnelu

Název projektu anglickyHeight Restriction Drips Velsertunnel

Popis projektu
Do a včetně roku 2010 použil pilot doplňující současný systém upravený systém předběžného varování pro detekci nadměrně vysokých nákladů vozidel. Řidiči těžkých nákladních vozidel s nadměrně vysokým nákladem je zobrazena fotografie jeho vozidla s nadměrně vysokým nákladem na silničním DRIP (dynamický informační panel trasy). Toto je navrženo tak, aby zajistilo, že řidič rozhodne, že nebude pokračovat přes Velsertunnel, ale že využije další sjezd pro alternativní trasu. Cílem pilotního projektu je snížit počet s nadměrně vysokých vozidel/nákladů v tunelu.

Počet vjezdu nadměrně vysokých nákladů na dálnici A22 na Velsertunnel klesl o přibližně 20 %. Počet nadměrně vysokých nákladů, které jsou povinné zastavit při vjezdu do Velsertunnelu, se snížil o 40 %. Dopravní proud se zlepšil a počet ztracených hodin vozidel se v důsledku pokusu snížil o 25 %. Kromě toho je zapotřebí méně tunelových oprav a uzavírek tunelu. Bylo rozhodnuto kompletně dovybavit Velsertunnel stávajícím systémem DRIP. Ten je v současné době instalován a bude připraven do konce roku 2014.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Odpovědnost  Rijkswaterstaat
Zúčastněné strany Rijkswaterstaat
Financování 100 000 EUR / jednorázově / veřejné zdroje
Harmonogram 2014